wersja testowa serwisu

Seminarium „Profilaktyka onkologiczna wyzwaniem dla samorządów” w Uniejowie

D34A7972_copy_1600x1067
fot. UM Uniejów

Uzdrowisko Uniejów Park po raz kolejny było gospodarzem seminarium poświęconego tematyce profilaktyki i lecznictwa onkologicznego. Tym razem problem omawiano z perspektywy zadań, stawianych w tej materii przed samorządami. Organizatorem spotkania był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego z Łodzi.

Seminarium było dedykowane przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Majer – Wicestarosta, Romana Dominiak – Naczelnik Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, Piotr Malczyk – Wicestarosta Łowicki, Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów oraz Jolanta Figurska – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie. Pana Marszałka Grzegorza Schreibera reprezentowała w Uniejowie Magdalena Ambrozik – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

W województwie łódzkim notuje się najwyższą zachorowalność na nowotwory. W porównaniu z resztą kraju, nasz region szczególnie niekorzystnie wypada pod względem zapadalności na raka sutka i raka szyjki macicy u kobiet. To wielkie wyzwanie, stojące nie tylko przed medykami, sprawującymi bezpośrednią opiekę nad pacjentami, ale także przed samorządami, będącymi w dużej mierze gestorami środków, z których obecnie finansowane są programy profilaktyczne. Stąd tematyka środowych wystąpień, obejmująca swoim zakresem przykłady wykorzystania funduszy unijnych do realizacji działań z zakresu profilaktyki onkologicznej oraz programów onkologicznych finansowanych przez NFZ.


Kilka minut po godzinie 10⁰⁰ Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, powitała uczestników seminarium i dokonała jego otwarcia. W dalszej kolejności głos zabrały: Edyta Przerwa – Prezes Instytutu Zdrowia Człowieka oraz Magdalena Ambrozik z Urzędu Marszałkowskiego.

Część merytoryczną seminarium rozpoczęła Magdalena Janus-Hibner – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Promocji Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. W prezentacji: „Wykorzystanie środków funduszy unijnych do realizacji działań z zakresu profilaktyki i rehabilitacji onkologicznej" omówiła aktualnie prowadzone – dofinansowane środkami z budżetu UE – programy, ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia społeczności regionu łódzkiego.

W dalszej kolejności Anna Leder, Rzecznik Prasowy Łódzkiego Oddziału NFZ, przybliżyła zagadnienia dotyczące realizacji programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład dr n. med. Sebastiana Niedźwieckiego nt. „Profilaktyki raka piersi".

Seminarium zakończył film przygotowany przez prof. dr hab. n. med. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Agnieszkę Kołacińską-Wow nt. „Leczenia onkoplastycznego.

Źródło: UM Uniejów