wersja testowa serwisu

Grant na wsparcie Domów Pomocy Społecznej z Powiatu Zduńskowolskiego w walce z epidemią Covid-19

pieniadze

Powiat Zduńskowolski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich polegający na udzieleniu Grantu na wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej z Powiatu Zduńskowolskiego w walce z epidemią covid-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga" finansowanego ze środków Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest wsparcie mieszkańców oraz kadry domów pomocy społecznej z powiatu zduńskowolskiego w związku z wystąpieniem covid-19.

Wartość projektu: 805 000,00zł

Dofinansowanie projektu z UE w kwocie 678 875, 40zł i z budżetu państwa w kwocie 126 624, 60zł

źródło: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli