wersja testowa serwisu

Asfalt na Suchej w Ozorkowie jeszcze w tym roku

203329348_2907812426157995_1078863192903879198_n

W tym roku zostanie zmodernizowana ul. Sucha w Ozorkowie, na odcinku o długości 532 m od ul. Kolejowej do terenu PKP. Wniosek Burmistrza Jacka Sochy w tej sprawie zatwierdzili radni na sesji Rady Miejskiej.

Ulica zyska podbudowę, dwie warstwy asfaltu i krawężniki. Koszt przebudowy to ponad 660 tys. zł, w tym dofinansowanie wynosi ponad 315 tys. zł, a wkład własny miasta ponad 344 tys. zł. Zadanie zostanie zrealizowane do 31 października 2021 r.

Dofinansowanie modernizacji ul. Suchej przyznano z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Suchej w Ozorkowie".

źródło: UM Ozorków