wersja testowa serwisu

Zostań członkiem Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

ludzie-senior-rece

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zachęca do wstąpienia w swoje szeregi, nowych słuchaczy i udziału w planowanych spotkaniach.

Zapisy na nowy rok akademicki 202/2021 rozpoczną się od 14 września 2020 r. w biurze ŁUTW przy ul. Podrzecznej 20 (budynek ŁOK) w dniach dyżurów, tj. poniedziałki i czwartki w godz. 12.00 – 14.00. Od października biuro będzie funkcjonować w nowej siedzibie przy Al. Sienkiewicza 62 (I piętro lokal nr 14).

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje związane z członkostwem, zasadami zapisywania się i ofertą zajęć ŁUTW.

WARUNKI CZŁONKOSTWA
Członkiem/słuchaczem Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba po ukończeniu 50. roku życia, która:

 1. złoży pisemną deklarację potwierdzającą przynależność (deklaracja do pobrania w biurze),
 2. wpłaci wpisowe (w biurze przy wypełnianiu deklaracji),
 3. będzie systematycznie opłacać składki członkowskie za okres: od 1 października do 30 czerwca (I opłata składek w biurze, następne w biurze lub przelewem na konto bankowe ŁUTW – Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, numer rachunku: 76 9288 0001 0006 5315 2000 0010).
Ponieważ jednym z celów ŁUTW jest prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i fizycznej osób starszych, każdy członek ŁUTW powinien znaleźć swój obszar aktywności i przy zapisie do stowarzyszenia zadeklarować udział w wybranej formie cotygodniowych zajęć.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Słuchacz ŁUTW ponosi następujące koszty:

 1. opłata wpisowa – 50 zł (Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków z 24.02.2020 r.),
 2. opłata członkowska za trzy kwartały (I – III, IV – VI, X – XII), opłacana wg najdogodniejszego dla słuchacza sposobu,:
  - składka za jeden kwartał – 30 zł,
  - składka za dwa kwartały – 60 zł,
  - składka za trzy kwartały – 90 zł,
 3. comiesięczne opłaty za udział w zajęciach w ramach sekcji i kół zainteresowań, które są prowadzone przez lektorów, instruktorów, wykładowców – odpłatność ustalana jest w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin zegarowych zajęć w tygodniu:
  - za zajęcia w wymiarze 1 godziny zegarowej w tygodniu – 15 zł miesięcznie (np. np. aerobik w basenie, nauka pływania, gimnastyka, koło taneczne),
  - za zajęcia w wymiarze 1,5 godziny zegarowej w tygodniu – 22,50 zł miesięcznie (np. za lektoraty języka angielskiego i zajęcia chóru),
  - za zajęcia w wymiarze 2 godzin zegarowych w tygodniu – 30 zł miesięcznie (np. zajęcia kół plastycznych).

PLANOWANE ZAJĘCIA w roku akademickim 2020/2021
Szczegółowy tygodniowy harmonogram jest jeszcze w trakcie ustalania z wykładowcami i będzie dostępny od 14.09.2020 r.

Propozycja odpłatnych zajęć prowadzonych przez instruktorów i wykładowców:

 1. Język angielski (22,50 zł): gr. I początkująca (nowy nabór na 2-letni cykl!), gr. II średnio zaawansowana (ubiegłoroczna początkująca!), gr. III zaawansowana (ubiegłoroczna średnio zaawansowana!), gr. IV konwersatorium (dla osób, które już znają podstawy języka – z ubiegłorocznych grup zaawansowanych i innych chętnych),
 2. Język niemiecki (22,50 zł) – gr. początkująca,
 3. Koła plastyczne (30,00 zł) – gr. I „Nowa Fala", gr. II „Fascynacja",
 4. Koło literacko-dramatyczne (15,00 zł; 2 x w miesiącu po 2 godz.),
 5. Koło taneczne (15,00 zł),
 6. Chór „Canticum" (22,50 zł),
 7. Koło fotograficzne (15,00 zł; 2 x w miesiącu po 2 godz.),
 8. Warsztaty rękodzieła ludowego (15,00 zł; 2 x w miesiącu po 2 godz.),
 9. Gimnastyka (15,00 zł) – gr. I rozciągająco - korekcyjna, gr. II pilates na piłkach, gr. III z elementami aerobiku,
 10. Aerobik w basenie (15,00 zł) – 2 grupy,
 11. Pływanie – nauka i doskonalenie (15,00 zł),
 12. Warsztaty/kurs I stopnia pisania ikon (całość: 75,00 zł; kurs, który trwałby przez 5 miesięcy po 1 godzinie tygodniowo zostanie skondensowany w 5 spotkań w soboty po 4 godz., stąd wyliczenie: 5 miesięcy x 15,00 zł = 75,00 zł; cała kwota zostanie podzielona na raty),
 13. Joga (22,50 zł).
Propozycja nieodpłatnych zajęć prowadzonych lub organizowanych przez członków ŁUTW na zasadzie wolontariatu:
 1. Brydż sportowy (2 grupy),
 2. Koło scrabble,
 3. Koło melomana,
 4. Warsztaty szydełkowania,
 5. Koło kulinarne,
 6. Koło rowerowe „Dynamo",
 7. Koło turystyki pieszej „Na przełaj",
 8. Koło nordic walking,
 9. Inne – jeśli padnie propozycja ze strony słuchaczy.

źródło: UM Łowicz