Za nami finał powiatowy OTWP w Łowiczu. Kto wykazał się najlepszą wiedzą?

63dc91b7-b626-4f6a-876d-1617d03152d_20240325-165439_1
fot. KP PSP w Łowiczu

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, odbył się finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom". 

W finale przygotowanym przy współpracy: Komendy Powiatowej PSP w Łowiczu, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Łowiczu udział wzięli laureaci eliminacji gminnych z terenu powiatu łowickiego.

W OTWP uczestniczą dzieci i młodzież w trzech grupach:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV
II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII
III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej jest adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (nie tylko członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych). Turniej przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego.

Turnieje Wiedzy Pożarniczej wyposażają młodzież w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także przyczynią się do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Ponadto młodzież ma możliwość poznania historii, kultury i tradycji danego regionu, bierze udział w zajęciach edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, ratowania życia, ekologii, ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Ze względu na tematykę Turnieju uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów) oraz wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, historii, ekologii, a w szczególności wiedzy i umiejętności racjonalnego zachowania w sytuacji niestandardowej i stresującej oraz znajomości sprzętu i jego zastosowania.

W łowickim finale w poszczególnych grupach wiekowych laureatami zostali:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV
1. Piotr Ledzion
– Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu
2. Maria Wójcik – Szkoła Podstawowa w Bąkowie Górnym
3. Pola Ufa – Szkoła Podstawowa w Kalenicach

II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII
1.
Jakub Ledzion - Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu
2. Antoni Kłosik – Szkoła Podstawowa nr 7 w Łowiczu
3. Krzysztof Białas - Szkoła Podstawowa w Bąkowie Górnym
4. Antoni Białas - Szkoła Podstawowa w Kiernozi

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych
1. Michał Matysek – II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
2. Alicja Bzdurska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
3. Olga Aftewicz - II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Nagrody wszystkim uczestnikom finału powiatowego dyplomy oraz nagrody (vouchery pieniężne) wręczyli: Marcin Kosiorek, starosta łowicki, bryg. Rafał Garbarz, zastępca komendanta powiatowego PSP w Łowiczu, druhna Mariola Wojda i druh Janusz Wasilewski, wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łowiczu.

źródło: KP PSP w Łowiczu

Zobacz zdjęcia: