Wojtera Edyta do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Kim jest kandydatka z ramienia Trzeciej Drogi i jaki ma punkt widzenia na politykę samorządową, w rozmowie z naszym portalem

news_main_photo

Z wykształcenia jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Studium Prawa Europejskiego. Posiada spore doświadczenie w obszarze samorządu, administracji, szkolnictwa oraz realizacji projektów finansowanych z UE.

Kim jest na co dzień i dlaczego kandyduje do Sejmiku Województwa w zbliżających się wyborach, w rozmowie z naszym portalem informacyjnym.

Redakcja: Co zainspirowało Panią do zaangażowania w życie polityczne i kandydowania do Sejmiku Województwa?

Wojtera Edyta:
Polityką interesuję się odkąd sięgam pamięcią. Śledzę wydarzenia nie tylko ogólnopolskiej sceny politycznej, ale także tej lokalnej, samorządowej. Wierzę w silny Sejmik, który pozytywnie wpływa na życie mieszkańców.

Wielokrotnie dałam poznać się jako osoba kreatywna i skuteczna w działaniu. Stawiam na dynamiczny rozwój regionu i zamierzam odważnie działać. Bardzo dobrze czuję się wśród ludzi, wśród stowarzyszeń, lokalnych społeczności. I to właśnie w tym obszarze chcę zrobić wiele dobrego.

Redakcja: Praca w radzie Sejmiku Województwa to duże wyzwanie, które wymaga sporo odwagi i determinacji…

Wojtera Edyta:
Lubię wyzwania. Nie czuję się dobrze w stagnacji i z dużą energią przystępuję do nowych projektów. Szczególnie dobrze pracuje mi się, gdy posiadam już doświadczenie w danej dziedzinie. W przeszłości pełniłam funkcję Eksperta ds. współpracy międzynarodowej i realizacji projektów unijnych. Moja praca skupiała się wokół komponentów ponadnarodowych związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), konkretnie bioenergią.

Między innymi zdobyte w tej pracy doświadczenie chcę wykorzystać w pracy na rzecz województwa łódzkiego.

Poza tym… jestem kobietą, a sądzę, że dzięki kobietom polityka jest po prostu dobra.

Redakcja: W czym według Pani może pomóc ta „dobra polityka" prowadzona w Sejmiku?

Wojtera Edyta: Wiele projektów, które realizują samorządy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe byłyby trudne do realizacji bez wsparcia i udziału środków europejskich na poziomie regionu. Ograniczenia finansowe w budżetach lokalnych często nie pozwalały na samodzielną realizację dużych projektów inwestycyjnych. Tutaj z pomocą musi przyjść samorząd województwa. My - kobiety, wiemy jak skutecznie zarządzać budżetem i skutecznie wspierać.

Redakcja: Na co powinny być zatem kierowane fundusze europejskie?

Wojtera Edyta: Programy, które chciałabym wspierać w Sejmiku muszą umożliwiać wójtom, starostom i burmistrzom wykonywanie zadań służących realnie mieszkańcom: budowa dróg, inwestowanie w oświatę i rozwój młodego pokolenia przede wszystkim naukę języków obcych. Sama biegle posługuję się językiem angielskim i wiem, jak bardzo pomaga to w życiu.

Kluczowe jest zachęcenie inwestorów do tworzenia w naszym województwie nowych inwestycji, które zapewnią mieszkańcom godną pracę na terenie regionu, bez konieczności dojazdów oraz pozwolą na to, aby ewentualna zmiana czy utrata pracy nie powodowała problemów i każdy miał szansę na szybkie zatrudnienie.

Najwyższa pora na inwestycje w budownictwo mieszkaniowe tzw. mieszkania na wynajem z możliwością późniejszego wykupienia na dogodnych warunkach. Mam nadzieję i wierzę, że we współpracy z samorządami jest to realne do wykonania.

Redakcja: Jak widzi się Pani w tak poważnej funkcji?

Wojtera Edyta: Pulą środków europejskich, jakie otrzymamy w obecnej perspektywie unijnej 2017-2024 mogą zajmować się jedynie kreatywne osoby, niebojące się nowych wyzwań. Nigdy nie przerażała mnie skala odpowiedzialności i zadania, które przede mną stawały i które do tej pory realizowałam nie tylko w pracy w obszarze samorządu, ale także współpracy ponadnarodowej i szkolnictwie.

Tak duże środki, za które będzie odpowiadał przyszły Sejmik Województwa Łódzkiego, dadzą szansę zarówno na rozwój regionu Łęczycy, Zgierza, Kutna jaki i Łowicza. Wszystko w rękach ludzi, którzy będą decydować o ich podziale.

Trzeba ustalić listę priorytetowych projektów, które będą służyć przyszłym i obecnym pokoleniom i dać szansę regionom, które wcześniej zostały pomijanie. Mam nadzieje, że dzięki doświadczeniu i chęci do pracy będę mogła sprawdzić się w nowym obszarze działania jako radna sejmiku wojewódzkiego.

Redakcja: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w nadchodzących wyborach do Sejmiku Województwa

Wojtera Edyta: Głęboko wierzę, że mieszkańcy powiatów łęczyckiego, kutnowskiego, zgierskiego i łowickiego, pozwolą mi na godne reprezentowanie w Sejmiku i działanie w ich interesie, dla dobra lokalnych społeczności.