wersja testowa serwisu

Czy Wójt Gminy Skierniewice zostanie odwołany ze stanowiska? Wpłynęło zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia referendum

Czy Wójt Gminy Skierniewice zostanie odwołany ze stanowiska? Wpłynęło zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia referendum
fot. Czesław Pytlewski / facebook

Wiele wskazuje na to, że w gminie Skierniewice dojdzie do referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Skierniewice.

W poniedziałek, 26 kwietnia do skierniewickiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wpłynęło zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia referendum, w sprawie odwołania Czesława Pytlewskiego z funkcji Wójta Gminy Skierniewice. Pismo zostało przyjęte, co potwierdziła Dyrektor Delegatury.

Warunkiem ważności referendum jest udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, a w przypadku odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – 3/5 liczby biorących udział w jego wyborze. Wynik referendum jest natomiast rozstrzygający, jeśli oddano więcej, niż połowę ważnych głosów za, a w przypadku samoopodatkowania – 2/3 ważnych głosów.

źródło: własne / prawo.pl