wersja testowa serwisu

Ważna informacja! Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

2

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Sieradz, informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

11.07.2019 r. godz. 8-15 Suchorzyn (stacja 3-0225), Szydłów (stacja 3-0729), Zduńska Wola (stacja 3-1345) Bałtycka, Getta Żydowskiego od nr 42 do 58, Narwiańska, Nerska, Poznańska

12.07.2019 r. godz. 8-15 Aleksandria (stacja 3-1092), Bratków Górny (stacja 3-0058), Zadzim (stacja 3-1055)

15.07.2019 r. godz. 8-15 Jadwichna (stacja 3-1706), Mianów (stacja 3-0456), Przekora (stacja 3-0540)

15.16.07.2019 r. godz. 8-16 Wydrzyn (stacja 3-0572)

16.07.2019 r. godz. 8-15 Sieradz (stacja 3-2101) ul. Wojska Polskiego 73, Wrzeszczewice (stacja 3-1022)

17.07.2019 r. godz. 8-15 Łyszkowice (stacja 3-1779), Rożdżały (stacja 3-0317)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.zelt.pl Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.