W Łowiczu ruszyły dodatkowe patrole policji

263-195415_mo1
fot. KPP w Łowiczu

Od 1 czerwca w Łowiczu jest więcej patroli policji. Burmistrz Mariusz Siewiera i Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu insp. Monika Hurko-Nesterowicz podpisali porozumienie w sprawie uruchomienia dodatkowych patroli w Łowiczu. W tym roku również oprócz patroli pieszych, pojawią się policyjne patrole rowerowe.

Dzięki dobrej współpracy z władzami miasta 29 maja 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, po raz kolejny, zostało podpisane porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych pomiędzy Burmistrzem Miasta Łowicza Mariuszem Siewierą a Komendantem Powiatowym Policji w Łowiczu inspektor Moniką Hurko-Nesterowicz. 

- Zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze na terenie miasta będą pełnić dodatkową służbę prewencyjną, a dzięki temu na ulicach Łowicza pojawi się więcej policjantów, którzy strzec będą bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Umundurowane patrole będą kierowane do służby w rejony najbardziej zagrożone przestępstwami i wykroczeniami, na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem sugestii władz miejskich - mówi asp. Tomasz Piechowski. - Mundurowi będą zapewniać ład i porządek wszędzie tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba, w czasie zabezpieczania imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, religijnym czy też sportowym. 

Środki finansowe na patrole ponadnormatywne, zgodnie z porozumieniem przekazały władze Miasta.