wersja testowa serwisu

W Łowiczu powstał punkt świadczenia podstawowej pomocy prawnej

W Łowiczu powstał punkt świadczenia podstawowej pomocy prawnej w Łowiczu

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński informuje, że powstał Punkt świadczenia podstawowej pomocy prawnej dla osób zamieszkałych na terenie miasta Łowicza, doświadczających przemocy w rodzinie lub nią zagrożonych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występują problemy alkoholowe.

Znajduje się on w budynku Muszli Koncertowej w parku Błonia przy ul. Św. Floriana 7 w Łowiczu. W punkcie, będzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, świadczoną przez adwokata. Placówka otwarta będzie w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 19.00.

Stworzenie takiego miejsca możliwe było dzięki realizacji zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Programu ten przewiduje m.in. zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin, w związku z występowaniem przemocy w rodzinie oraz nią zagrożonych.

źródło: UM Łowicz