wersja testowa serwisu

W Kompinie odbył się Piknik Ekologiczny

Untitled
fot. OSP w Kompinie

W niedzielę, 1 sierpnia na terenie OSP w Kompinie odbył się piknik ekologiczny pn. „Czyste powietrze, czyste środowisko lokalne".

Coroczna impreza cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Gminy Nieborów, jak również miejscowości sąsiednich.

- Przedsięwzięcie miało na celu promowanie ochrony środowiska oraz zdrowia. Podczas pikniku wystawione zostało stoisko z ekologiczną żywnością przygotowane przez Dionizos.info - atrakcje na imprezy, festyny, eventy., zorganizowane zostały konkursy z nagrodami dla najmłodszych: konkurs wiedzy i konkurs plastyczny - relacjonują druhowie z OSP Kompina. - Zaproszeni zostali przedstawiciele firm specjalizujących się w oczyszczalniach ścieków oraz produkcji energii odnawialnej.

Impreza była podsumowaniem projektu grantowego: "Wzmacnianie Kapitału Społecznego przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych". Uzupełnieniem działań proekologicznych realizowanych przez OSP w Kompinie było zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Kompinie w kosze do składowania i segregowania odpadów oraz 6 lamp oświetleniowych zasilanych z paneli fotowoltaicznych.

- Najważniejszą rzeczą podczas imprez jest jednak integracja. Spotkania z ludźmi, czas spędzony z rodziną, sąsiadami i nowe znajomości. Dlatego dziękujemy bardzo za przybycie panu Andrzejowi Górczyńskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Łódzkiego, Wójtowi Gminy Nieborów – Jarosławowi Papudze i Annie Tarnowskiej – przedstawicielce LGD "Ziemia Łowicka" za czas spędzony z nami, za wsparcie, rozmowę i udział w komisji konkursowej. Dziękujemy tez Państwu – Wam wszystkim, którzy zechcieliście spotkać się z nami w to niedzielne popołudnie - podsumowali organizatorzy.

Zobacz zdjęcia: