Unijne fundusze na rzecz rodziny w Łódzkiem. Gdzie trafią dofinansowania?

shutterstock_1200155323

Prawie 90 milionów złotych dla m.in. dzieci, rodziców, pieczy zastępczej i ofiar przemocy. Zarząd Województwa Łódzkiego właśnie rozstrzygnął konkurs „Usługi na rzecz rodziny". Wybrane zostały 24 projekty, które będą realizowane w ciągu najbliższych dwóch lat. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych.

- Samorząd Województwa Łódzkiego wspiera rodziny, także te w trudnej sytuacji życiowej – podkreśla Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Tym razem wsparcie trafi m.in. do podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej oraz rodziców, którzy mają trudności w wychowaniu dzieci. Otrzymają je również osoby potrzebujące interwencji kryzysowej oraz ofiary przemocy w rodzinie. To także dotacja na szkolenia pracowników pomocy społecznej.

Dzięki dofinansowaniu w gminie Aleksandrów Łódzki zorganizowane zostaną m.in. mediacje rodzinne oraz porady specjalistyczne z psychologiem, prawnikiem i terapeutą uzależnień. W powiecie łęczyckim przeprowadzone zostaną na przykład szkolenia dla rodzin zastępczych. Dotacja pozwoli też na zatrudnienie asystentów dla osób niepełnosprawnych oraz korepetytorów dla dzieci z trudnych środowisk. W gminie Kutno zorganizowane zostaną m.in. grupowe zajęcia psychospołeczne oraz szkolenia z kompetencji wychowawczych dla rodziców.

Oto pełna lista projektów, które otrzymały dofinansowanie: