Triennale wycinanki ludowej województwa łódzkiego: Podsumowano projekt, można oglądać wystawę

Zrzut-ekranu-2023-01-3-o-11.36.42
fot. UM Łowicz

W Muzeum w Łowiczu można oglądać wystawę ukazującą wycinanki łowickie powstałe w ramach realizacji projektu: II edycja Triennale wycinanki ludowej województwa łódzkiego. 

Projekt ten dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna w kwocie 35 000 zł. Celem projektu Triennale wycinanki ludowej województwa łódzkiego, realizowanego przez Muzeum w Łowiczu w 2022 roku, była integracja i aktywizacja profesjonalistów – twórców, artystów, muzealników i odbiorców sztuki ludowej.

Do współpracy przy realizacji projektu udało się placówce łowickiej pozyskać wielu partnerów. Byli nimi: Łódzki Dom Kultury, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Muzeum Regionalne w Opocznie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum Historyczne im. J. Olszewskiego w Skierniewicach, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

W ramach projektu zorganizowano naukową sesję dla muzealników pt. „Śladem łowickiej wycinanki", warsztaty wycinankarskie dla dzieci prowadzone przez pracowników Muzeum w Łowiczu, warsztaty wycinankarskie dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez twórców ludowych z regionów: łowickiego, opoczyńskiego i sieradzkiego oraz konkurs i wystawę pokonkursową, którym towarzyszy publikacja.

Zwieńczeniem projektu jest właśnie wystawa, prezentowana od 18 grudnia 2022 r. do 29 stycznia 2023 r. w Muzeum w Łowiczu, na której można obejrzeć prace wszystkich 52 twórców, którzy wzięli udział w konkursie.

Do oceny prac konkursowych powołano Jury w składzie: Przewodniczący: Andrzej Białkowski, Kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów, Łódzki Dom Kultury. Członkinie: profesor Krystyna Czajkowska, Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Pracownia Druku na Tkaninie, Alicja Mironiuk-Nikolska, Starszy Kustosz, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i Danuta Wachowska, Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

W konkursie wzięło udział 52 uczestników, którzy zgłosili 140 prace. Wszystkie prace spełniły warunki formalne regulaminu i zostały zakwalifikowane do oceny przez Jury w 2 kategoriach: Wycinanka tradycyjna i Wycinanka inspirowana.

Jury z zadowoleniem odnotowało fakt większego zainteresowania konkursem w stosunku do poprzedniej edycji. Świadczy to o spopularyzowaniu idei Triennale przez organizatora. Obok walorów etnograficznych prace prezentują wysoki poziom artystyczny. Zauważalna jest w nich silna kontynuacja regionalnych tradycji wypracowanych przez kolejne pokolenia. Twórcy w kategorii tradycja, utrzymując wysoki poziom prac, silnie nawiązują do form regionalnych i źródeł tradycyjnej sztuki. Cieszy też fakt wykorzystywania przez twórców tradycyjnych technik i narzędzi. Najliczniej reprezentowane są regiony: łowicki, opoczyński, sieradzki i rawski. Świadczy to o żywotności wycinankarstwa na tych terenach. Na konkurs wpłynęły także prace z regionu piotrkowskiego, który w poprzedniej edycji nie był reprezentowany.

Cieszy fakt trwającego przekazu międzypokoleniowego, zauważalnego szczególnie w regionie opoczyńskim. Interesujące prace zgłoszono w kategorii inspiracja. Uświadamiają one, iż tradycyjna sztuka ludowa daje szerokie możliwości eksperymentowania w zakresie formy i kolorystyki oraz może stanowić źródło inspiracji dla sztuki współczesnej i dizajnu. Także twórcy tradycyjni podejmują próby interpretacji dawnych form wycinanek z silnym nawiązaniem do posiadanych tradycyjnych umiejętności. Silnie odwołują się do tradycji często tworząc nową i nowoczesną wartość.

Wykaz uczestników i przyznanych nagród w konkursie II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego:

Kategoria: wycinanka tradycyjna

I miejsce
Kazimiera Balcerzak, Sieradz, wycinanka sieradzka, nagroda ufundowana przez Łódzki Dom Kultury
Helena Bednarczyk, Opoczno, wycinanka opoczyńska, nagroda ufundowana przez Muzeum Regionalne w Opocznie
Maria Ciechańska, Łódź, wycinanka łowicka
Helena Miazek, Błędów, wycinaka łowicka

II miejsce
Aleksander Dutkiewicz, Inowłódz, wycinanka rawska
Ewa Kata, Libiszów Kolonia, wycinanka opoczyńska
Grażyna Kwapisz, Sieradz, wycinanka sieradzka, nagroda ufundowana przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu
Henryka Lus, Łowicz, wycinanka łowicka

III miejsce
Stefania Borkowska Boczki Chełmońskie, wycinanka łowicka
Krystyna Czubak, Nowa Niespusza, wycinanka łowicka
Grażyna Gładka Zabostów Duży, wycinanka łowicka
Genowefa Kosiacka – Bąk, Rzeczyca, wycinanka rawska, nagroda ufundowana przez Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej
Anna Krzysztofik, Opoczno, wycinanka opoczyńska
Katarzyna Marzęta, Pabianice, wycinanka sieradzka
Zofia Pacan, Bielowice, wycinanka opoczyńska
Wanda Plich, Komornik, wycinanka piotrkowska
Kinga Wiktorowicz, Libiszów Kolonia, wycinanka opoczyńska
Maria Zaręba, Łódź, wycinanka rawska

Wyróżnienie:
Aleksandra Adamas, Warta, wycinanka sieradzka, nagroda ufundowana przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu
Anna Curuł, Sieradz, wycinanka sieradzka
Bożena Dulnikiewicz, Bielowice, wycinanka opoczyńska
Kinga Kosiacka – Bąk, Rzeczyca, wycinanka rawska, nagroda ufundowana przez Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej
Bogumiła Pawlik, Kraśnica, wycinanka opoczyńska
Maria Radosiewicz, Łowicz, wycinanka łowicka
Halina Theodorokopoulos-Droghitis, Łowicz, wycinanka łowicka
Katarzyna Wągiel, Bielowice, wycinanka opoczyńska

Kategoria: wycinanka inspirowana

I miejsce
Agata Seweryn, Kraków, inspiracja regionem opoczyńskim

II miejsce
Dorota Koman, Łódź, inspiracja regionem sieradzkim

III miejsce
Joanna Pongowska, Warszawa, inspiracja regionem łowickim
Mirosława Stefaniak, Zgierz, inspiracja regionem łowickim
Wiesława Wojda, Łowicz, inspiracja regionem łowickim

Wyróżnienie
Jagoda Nastała , Łódź, inspiracja regionem łowickim
Edward Noniewicz , Łowicz, inspiracja regionem łowickim
Grażyna Zawadzka, Gawrony, inspiracja regionem łowickim

Pozostali uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie to:
Maria Bielica, Częstochowa, inspiracja regionem łowickim
Damian Drzazga, Radomsko, inspiracja regionem łowickim
Małgorzata Gąsiorek, Wola Załężna, wycinanka opoczyńska
Anna Kołodziejczyk, Bukowiec, wycinanka opoczyńska
Anna Lebiedzka, Drezno, Niemcy, inspiracja regionem łowickim
Małgorzata Łukasińska, Ręczno, inspiracja regionem piotrkowskim
Anna Orłowska, Kraśnica, wycinanka opoczyńska
Agnieszka Pacan, Bielowice, wycinanka opoczyńska
Maria Pastwińska, Brzozówka, inspiracja wycinanką ludową
Martyna Pietras, Bielowice, wycinanka opoczyńska
Elżbieta Pokora-Domańska, Opoczno, wycinanka opoczyńska
Ewa Rożej, Libiszów Kolonia, wycinanka opoczyńska
Gabriela Rzepka, Bielowice, wycinanka opoczyńska
Marianna Rzepka, Bielowice, wycinanka opoczyńska
Marianna Wojciechowska, Libiszów Kolonia, wycinanka opoczyńska
Beata Wolowska, Wola Załężna, wycinanka opoczyńska
Janina Wolowska, Wola Załężna, wycinanka opoczyńska
Beata Wyganowska, Cielce, wycinanka sieradzka

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

Źródło: Muzeum w Łowiczu.