Najważniejsze wideo w elc24

Studenci Akademii Nauk Stosowanych im. Stefana Batorego w Skierniewicach z wizytą Zakładzie Karnym w Łowiczu

0_0_2100_1575_resize_a2391dc7469ec0f96ad31672cd129a096391e05b
fot. kpt. Robert Stępniewski

W Zakładzie Karnym w Łowiczu odbyły się zajęcia dotyczące oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Młodzież w czasie spotkania z funkcjonariuszami poznała strukturę i specyfikę łowickiej jednostki penitencjarnej. Studenci dowiedzieli się, czym jest resocjalizacja i poznali jej główne założenia oparte na pracy z człowiekiem, polegające na wzbudzaniu w nim woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, a w szczególności poczucia odpowiedzialności i potrzeby przestrzegania porządku wewnętrznego, a tym samym powstrzymywanie się od powrotu do przestępstwa.

Uczniowie poznali wyposażenie, uzbrojenie, umundurowanie i środki ochrony osobistej, stosowane przez funkcjonariuszy w czasie służby. Obejrzeli place spacerowe, oddziały mieszkalne, celę izolacyjną i zabezpieczającą, dyżurkę oddziałowego, kaplicę, pokój wychowawców i psychologa. Z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji na temat roli Służby Więziennej w państwie i zadań, jakie na niej spoczywają.

Spotkanie funkcjonariuszy ze studentami to dobra okazja do promocji zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej. Młodzież zapoznano z trwającym obecnie naborem, a przede wszystkim przedstawiono korzyści wynikające z wstąpienia w szeregi Służby Więziennej.

źródło: Zakład Karny w Łowiczu