wersja testowa serwisu

Służba Więzienna z Łowicza pomaga maturzystom i pracownikom socjalnym

0_0_2100_1607_resize_e6b02b8c98d16cab01da91848ff1449a758537c_20200610-120613_1

Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu mjr Robert Fijałkowski przekazał pierwszą transzę maseczek ochronnych (4 tys.) staroście łowickiemu Marcinowi Kosiorkowi. Docelowo będzie to 6,5 tys. sztuk. Cześć z nich trafi do maturzystów szkół, które organizacyjnie podlegają starostwu. W ten sposób łowicka Służba Więzienna wspiera uczniów piszących w okresie epidemii swój najważniejszy egzamin w życiu.

Z wnioskiem o przekazanie maseczek ochronnych starostwo łowickie wystąpiło, jeszcze w maju, z myślą o zabezpieczeniu maturzystów przystępujących do egzaminów. – Mamy nadzieję, że przekazane środki ochronne, chociaż w części przyczynią się do ochrony zdrowia maturzystów, którzy 8 czerwca przystąpili do egzaminu, który w dużej mierze zadecyduje o ich dalszym życiu zawodowym – mówił mjr Robert Fijałkowski, dyrektor łowickiej jednostki penitencjarnej przekazując je na ręce starosty łowickiego. Maseczki są szyte w łowickiej jednostce penitencjarnej przez osadzonych objętych programem readaptacyjnym „Chętnie pomogę", który z kolei jest częścią akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Nie tylko dla maturzystów

Wśród beneficjentów, którzy otrzymali maseczki z łowickiego zakładu karnego jest też Powiatowe Centrum Rodziny w Łowiczu. Rozda je wśród swoich pracowników, którzy mają pod opieką rodziny wspierane przez PCPR. - W pierwszej kolejności maseczki otrzymają terenowi pracownicy socjalni - mówiła Małgorzata Wagner, dyrektor powiatowej jednostki, odbierając maseczki z rąk dyrektora Fijałkowskiego.

Szyją i pomagają

W łowickim więzieniu maseczki ochronne powstają każdego dnia począwszy od kwietnia. Najpierw w ramach zatrudnienia nieodpłatnego skazanych i podejmowanych oddziaływań resocjalizacyjnych. A obecnie przekazane środki ochronne są wynikiem zajęć praktycznych autorskiego programu resocjalizacyjnego pt. „Chętnie pomogę" prowadzonego przez funkcjonariuszy ZK w Łowiczu.

Głównym celem programu, którego wymiernym wynikiem są powstające środki ochronne, jest modyfikacja zachowań, zmiana społecznej przynależności, a także wrastanie w kulturę zaspokajania potrzeb, w tym kształtowanie prawidłowych postaw społecznych oraz poznawczych osób pozbawionych wolności. Poprzez zaangażowanie osadzonych właśnie w szycie maseczek, tak niezbędnych w trakcie panującej w kraju epidemii, funkcjonariusze łowickiego zakładu chcą kształtować wśród osadzonych zupełnie nowe role społeczne – osób odpowiedzialnych za zdrowie innych ludzi. Z kolei przyjęcie przez skazanych roli społecznie akceptowanej skutkuje podejmowaniem działań pomocowych, prospołecznych i rozpoczyna proces zmiany tożsamości społecznej osadzonego, co daje szanse na praworządne funkcjonowanie po zakończeniu odbywania kary.

Pomoc na różne sposoby

Przekazanie środków ochronnych dla uczniów i pracowników socjalnych to kolejny etap prowadzonych działań łowickiej jednostki penitencjarnej w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Wcześniej akcja pomocowa polegała na przekazaniu 150 kg plastikowych nakrętek na rzecz chorego Kuby Chrabańskiego, a część kadry łowickiego więzienia podzieliło się krwią w ramach honorowego krwiodawstwa i w odpowiedzi na apel dotyczący chronicznego niedoboru życiodajnego płynu. To nie koniec pozytywnych inicjatyw łowickiej Służby Więziennej i już niebawem zostaną przekazane koleje artykuły dla potrzebujących wsparcia instytucji.

Tekst i zdjęcia: por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy ZK w Łowiczu

Zobacz zdjęcia: