Najważniejsze wideo w elc24

Rozpoczął się nabór do Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

seniorzy-1

Chcesz wspierać seniorów? Jesteś aktywny i masz głowę pełną pomysłów? Zależy Ci na rozwoju regionalnej polityki senioralnej? Zgłoś się do Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Nabór trwa do 31 marca.

Rada Seniorów Województwa Łódzkiego ma funkcję opiniująco-doradczą oraz konsultacyjną. Działa na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Rada proponuje wsparcie, nowe rozwiązania i inicjuje zmiany dla osób starszych. Integruje środowiska senioralne, eksperckie oraz instytucje samorządowe, rządowe i organizacje pozarządowe. Tworzy płaszczyznę do wymiany dobrych praktyk.

W Radzie Seniorów Województwa Łódzkiego przewidzianych jest 27 mandatów. Najwięcej, bo czterech członków będzie z Łodzi, ponieważ tutaj mieszka najwięcej osób powyżej 60 roku życia. Z każdego innego powiatu przewidzianych jest po jednym mandacie. W skład Rady Seniorów Województwa Łódzkiego mogą wejść przedstawiciele gminnych i powiatowych Rad Seniorów, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członkowie organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych oraz osoby zrzeszone lub niezrzeszone w grupach aktywnych seniorów.

Kandydaci do Rady zostaną wybrani na podstawie oceny merytorycznej. Pod uwagę będzie brana ich działalność w organizacjach pozarządowych, samorządzie terytorialnym lub administracji rządowej. Ważne będzie doświadczenie w zakresie działań na rzecz osób starszych oraz przedstawione rekomendacje.

Warto podkreślić, że seniorzy z Województwa Łódzkiego są coraz bardziej zaangażowani w życie lokalnych społeczności. Chętnie uczestniczą w wykładach na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Aktywnie działają na rzecz swojego środowiska. Z przyjemnością biorą udział w szkoleniach. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wylicza, że największą popularnością cieszą się kursy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia oraz treningi antystresowe. Seniorzy chętnie uczestniczą także w szkoleniach dotyczących budowania i rozwoju zespołu w organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji o naborze: https://rcpslodz.pl/.

źródło:Urząd Marszałkowski w Łodzi