wersja testowa serwisu

Paczki z najpotrzebniejszymi artykułami trafiły do beneficjentów Łowickiego Centrum Wsparcia Społecznego

151325717_1172221146567783_4903015954778394432__20210217-121032_1
fot. PCPR w Łowiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, dzięki bardzo dobremu gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi, mogło wygospodarować kwoty, z których zostały kupione rozmaite artykuły dla beneficjentów projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego". Przygotowane paczki przekazywał Marcin Kosiorek, Starosta Łowicki oraz Marcin Pluta, dyrektor PCPR.

- Warto dodać, że do osób, które nie mogą samodzielnie się poruszać paczki zostaną dostarczone do domów. Podczas zapoczątkowanego wczoraj przekazywania paczek, starosta chwalił działania jakie prowadzimy na rzecz wspierania rodzin oraz osób niesamodzielnych. Przyznał, że docenia wysiłki PCPR i chętnie wspiera rozmaite inicjatywy podejmowane przez naszą jednostkę. Zarówno starosta Kosiorek, jak i dyrektor Marcin Pluta podziękowali osobom realizującym projekt za zaangażowanie, którego efektem jest istotna pomoc osobom potrzebującym - informują przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

„Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego" to pionierski projekt, po raz pierwszy realizowany na naszym terenie przez Powiat Łowicki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My".

Projekt jest skierowany do dorosłych osób niesamodzielnych ze względu na niepełnosprawność oraz z ich otoczenie. W jego ramach są świadczone rozmaitego rodzaju wysokiej jakości usługi społeczne, a wśród nich usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dowóz posiłków do domów dla uczestników projektu, transport, a także specjalistyczne poradnictwo, wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz wsparcie pracownika socjalnego i stworzenia indywidualnych ścieżek pomocy.

Liderem Projektu jest PCPR w Łowiczu, odpowiadający za rekrutację uczestników podejmowanych działań. Partner projektu - stowarzyszenie „Ja Ty MY", ze względu na doświadczenie, zajmie się realizacją konkretnych działań dla osób biorących udział w przedsięwzięciu. Istotne jest, że wszystkie formy pomocy zostaną skoordynowane na poziomie powiatu łowickiego, tak aby na zapewnić osobom niesamodzielnym z lokalnej społeczności kompleksowe wsparcie.

Odpowiedzialność partnerów realizujących projekt potwierdzono umową partnerską, a samo stowarzyszenie zostało wybrane w otwartym naborze w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Warto wspomnieć, że stowarzyszenie z sukcesem prowadzi w Łowiczu restaurację „Kulinarne Mosty".

Projekt „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego" realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

źródło: PCPR w Łowiczu