wersja testowa serwisu

Odeszła Jadwiga Jagoda Lendzion, zasłużona przewodniczka łowickiego PTTK

Odeszła Jadwiga Jagoda Lendzion, zasłużona przewodniczka łowickiego PTTK

29 kwietnia 2021 r. zmarła Jadwiga Jagoda Lendzion, zasłużona przewodniczka łowickiego PTTK. Była krajoznawcą, instruktorem przewodnictwa i „ambasadorem" w Polsce łowickiego środowiska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i łowickich przewodników.

Od 1971 r. była członkiem PTTK Oddział w Łowiczu. Od 1976 r. posiadała uprawnienia przewodnickie. Przez wiele lat pełniła funkcje społecznie w Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej, Zarządzie Oddziału PTTK, Zarządzie Koła Przewodników. Od 2004 r. zasiadała w Zarządzie Oddziału w Łowiczu, pełniła funkcję sekretarza. W Kole Przewodników PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu do 2016 r. pełniła różne funkcje m.in. prezesa zarządu, sekretarza zarządu. Była również członkiem Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha" i Klubu Turystyki Kajakowej „Tratwa".

Swoim doświadczeniem i wiedzą służyła pomocą młodym przewodnikom, pomagała w organizacji i była wykładowcą zajęć praktycznych kursów przewodnickich organizowanych w Łowiczu. Jako członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej Woj. Łódzkiego, wielokrotnie uczestniczyła w pracach zespołów egzaminacyjnych, ostatnio w egzaminie przewodnickim w 2017 r. Była organizatorką spotkań z młodzieżą łowicką, uczestniczyła w lekcjach regionalnych i współorganizowała wiele imprez krajoznawczych, przewodnickich dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w wykładach organizowanych w łowickich bibliotekach, w kwestach na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Uczestniczyła i wspierała organizację wielu rajdów Oddziału PTTK w Łowiczu oraz spacerów patriotycznych i krajoznawczych.

Aktywnie propagowała atrakcje turystyczne, historię, zabytki i kulturę ludową regionu łowickiego. Uczestniczyła w dziesiątkach wydarzeń, imprez turystycznych, rajdów i zlotów w kraju. Znana była w każdym zakątku Polski. Zdjęcia przez nią wykonywane wielokrotnie propagowały działania PTTK. Była autorytetem dla pokoleń młodych turystów i przewodników w dziedzinie turystyki, etnografii i krajoznawstwa, jednym z najstarszych członków łowickiego oddziału i przewodników Koła im. Anieli Chmielińskiej. Od kilku lat była członkiem zespołu śpiewaczego „Ksinzoki" kultywując łowickie tradycje ludowe, zwyczaje, gwarę. W tym roku została wyróżniona odznaką 50-lecia w PTTK. Była wielokrotnie wyróżniona odznakami PTTK, odznaczeniami resortowymi i państwowymi m.in. Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony w pracy wśród młodzieży PTTK, Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki", Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Środowisko PTTK i przewodnickie w Łowiczu i w kraju poniosło wielką stratę. Jagoda zawsze była osobą ciepłą, przyjazną, opiekuńczą, życzliwą - kochała ludzi. Taką pozostanie w naszej pamięci. Wyrazy współczucia dla Rodziny.

źródło: UM Łowicz