wersja testowa serwisu

Nowe dane dotyczące koronawirusa w powiecie łowickim. MOS w Kiernozi objęty kwarantanną

94727431_3501676186526077_4453184094364237824_o
fot. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Przedstawiamy stan dotyczący osób zakażonych lub też objętych kwarantanną w jednostkach podległych Powiatowi Łowickiemu w oparciu o dane, jakie wpłynęły do Starostwa Powiatowego w środę, 14 października..

W odniesieniu do placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi dodatni wynik testu otrzymał jeden z nauczycieli, zgodnie z procedurą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łowiczu placówka objęta została kwarantanną. Również jeden z nauczycieli ze SOS-W w Łowiczu, wskazany we wcześniejszym komunikacie, otrzymał dodatni wynik testu.

W szkołach ponadpodstawowych dodatni wynik testu na koronawirusa dotyczy jednego nauczyciela ze szkół wskazywanych w poprzednich komunikatach. W przypadku uczniów dodatnie wyniki testów dotyczą trzech osób, dwie osoby wskazywane w podawanych dotąd informacjach oraz kolejny uczeń w I LO w Łowiczu. Ilość osób przebywająca na kwarantannie znacząco się nie zmieniła, poza ZSP nr 1 w Łowiczu, gdzie stan uczniów przebywających obecnie na kwarantannie wynosi 119 osób, osoby te uczą się w systemie zajęć hybrydowych.

Podobnie w przypadku innych jednostek podległych Powiatowi Łowickiemu stan dotyczący zarówno osób z dodatnim wynikiem, jak i osób przebywających na kwarantannie od dnia wczorajszego nie uległ znaczącej zmianie.

W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy o konieczności stosowania się do wszelkich obecnie obowiązujących zaleceń i ograniczeń. Aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.