Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będą do obejrzenia w Łowiczu

player

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wernisaż wystawy "KULminacje", czyli najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wystawa „KULminacje" jest prezentacją najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum KUL. Prezentuje polskie malarstwo, rysunek, akwarelę, grafikę przełomu XIX i XX w. – m.in. prace Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Józefa Pankiewicza, Włodzimierza Tetmajera, Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Rapackiego, Stanisława Noakowskiego, Stanisława Kamockiego. Uzupełniają je przykłady europejskiego malarstwa i grafiki z XVII i XVIII w. Ważną część ekspozycji stanowią również liczne wyroby rzemiosła artystycznego – głównie porcelany z najsłynniejszych manufaktur w Miśni, Wiedniu, Berlinie oraz szkła ze śląskich i czeskich wytwórni.

Wernisaż odbędzie się 24 marca o godzinie 18:00. Wystawa zorganizowana we współpracy z Łódzkim Domem Kultury.