Minął piąty rok łódzkich Terytorialsów. Co udało się zrealizować?

thumbnail_230914mios02_20231228-074051_1

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej obchodziła w tym roku swoje pięciolecie – jej formowanie rozpoczęło się w styczniu 2018 roku. 

W 2023 roku zainteresowanie służbą w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej utrzymało się na podobnym poziomie jak w roku 2022. Oliwkowy beret Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie łódzkim założyło blisko 550 nowych żołnierzy. Łódzka „dziewiątka" przeprowadziła w 2023 roku 5 szkoleń podstawowych dla nowych ochotników, którzy wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej kolejno w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi, Pajęcznie, Poddębicach i Radomsku. 

Żołnierze 9ŁBOT wzięli udział w 2 szkoleniach zintegrowanych, w marcu takie szkolenie odbyło się po raz pierwszy na poligonie w Orzyszu.  Tego typu zajęcia prowadzone każdego roku są ważnym elementem systemu szkolenia Terytorialsów.

W oparciu o obiekty szkoleniowe OSPWL w Orzyszu żołnierze 9ŁBOT doskonalili technikę prowadzenia celnego oraz skutecznego ognia z broni osobistej będącej na wyposażeniu indywidualnym żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zrealizowali także zajęcia z taktyki oraz wysadzania. We wrześniu pododdziały łódzkich Terytorialsów szkoliły się w koszarach i w Stałym Rejonie Odpowiedzialności, jakim jest województwo łódzkie. Żołnierze 91 batalionu lekkiej piechoty ze Zgierza oraz 93 batalionu lekkiej piechoty z Łasku doskonalili m. in. umiejętności współdziałania ze śmigłowcem Mi – 8. Dzięki doświadczonym instruktorom z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej zapoznali i doskonalili procedury kooperacji ze statkami powietrznymi. Terytorialsi przyswoili elementy szkolenia naziemnego z zakresu znaków i sygnałów służących do naprowadzania śmigłowca do lądowania. Głównym założeniem szkolenia był przerzut drogą powietrzną plutonu lekkiej piechoty z lotniska w Leźnicy Wielkiej w teren przygodny, będący rejonem wykonywania ćwiczeń.
Po desantowaniu Terytorialsi doskonalili elementy taktyki w terenie leśnym. Do działań rozpoznawczych prowadzonych w ramach ćwiczenia został wykorzystany również Bezzałogowy Statek Powietrzny BSP FlyEye. 

Żołnierze 9ŁBOT szkolą się także w ciągu całego roku w ramach szkoleń rotacyjnych -doskonalą swoje umiejętności, zdobywają nowe podczas szkoleń przeciwkryzysowych oraz biorą udział w kursach. Odbywają się one zarówno na terenie innych jednostek wojskowych jak i w terenie przygodnym. Podczas szkoleń rotacyjnych kompania saperów w lipcu tego roku zrealizowała m. in. przeprawę wodną na Zalewie Sulejowskim. Terytorialsi szkolili się z rozpoznawania przeszkód wodnych, następnie wykonali przeprawę wodną przez Zalew przy użyciu łodzi rozpoznawczych. Kolejnym elementem działań była orientacja w terenie oraz marsz na azymut w terenie leśnym. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działań saperskich w różnych środowiskach walki.

Po raz pierwszy w historii żołnierze 9ŁBOT uczestniczyli w kursie działań rozpoznawczych w terenie górzystym. Podczas pięciu dni pobytu w Bieszczadach żołnierze realizowali działania z zakresu zakładania bazy patrolowej, organizacji posterunków obserwacyjnych, rozpoznania bliższego oraz przygotowania zasadzek. Zdobywali doświadczenie z technik przetrwania, organizacji marszu w dzień i w nocy.

Żołnierze 9ŁBOT biorą udział w kursie oficerskim AGRYKOLA oraz SONDA dla podoficerów. Uczestniczą także w kursach organizowanych przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu – w tym roku brali udział w szkoleniu z obsługi granatnika M72 oraz starszego instruktora szkolenia strzeleckiego. Po raz pierwszy w 2023 roku Terytorialsi z Łodzi ukończyli intensywny kurs jazdy konnej, który odbył się na Warmii. Wzięli również udział w szkoleniu poligonowym zorganizowanym przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Dusznikach Zdroju, gdzie z wojskami operacyjnymi ćwiczyli przetrwanie w trudnych warunkach oraz doskonalili pracę w zespołach.

9ŁBOT zyskała także nowych instruktorów, którzy swoją wiedzę i umiejętności będą przekazywać innym żołnierzom. W listopadzie zakończyła się trwająca kilka tygodni certyfikacja. Nad prawidłowym przebiegiem kursu czuwał Mobilny Zespół Szkoleniowy złożony z doświadczonych żołnierzy wojsk specjalnych.

Terytorialsi z Łodzi przez cały rok wspierają Straż Graniczną w ochronie granicy polsko – białoruskiej.

Ogromnym wyróżnieniem dla 9ŁBOT w 2023 roku było przyznanie Buzdygana żołnierzowi służącemu w 93 batalionie lekkiej piechoty w Kutnie. Podporucznik Damian Pietrasik otrzymał Buzdygana za działanie zmieniające oblicze wojska polskiego oraz tworzenie jego nowej jakości.

Ppor. Pietrasik – na co dzień nauczyciel - swoim zamiłowaniem do wojskowości nieustannie zaraża swoich uczniów, około 100 z nich dzięki niemu zostało żołnierzami OT pełniącymi terytorialną służbę wojskową lub wstąpiło do innych rodzajów Sił Zbrojnych. Dzięki jego działaniom jako dyrektora przy PCKiU powstała wirtualna strzelnica (w ramach programu Strzelnica w powiecie 2022, sfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej), z której korzystają uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu opoczyńskiego, instytucje publiczne, organizacje proobronne i kluby sportowe.

Niezwykle ważnym wydarzeniem dla łódzkich Terytorialsów były obchody pięciolecia Brygady, które odbyły się w kwietniu 2023 roku w Łodzi. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości i przysięgi wojskowej nowych żołnierzy pod łódzką Bazyliką Archikatedralną odbył się piknik wojskowy, na który z całej Polski przyjechały wojskowe pojazdy m. in.: kołowy transporter opancerzony ROSOMAK, samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, czołg Leopard, pojazd dalekiego rozpoznania ŻMIJA oraz wozy ewakuacji medycznej.

Istotną częścią działalności łódzkiej Brygady WOT jest współpraca cywilno – wojskowa oraz zarządzanie kryzysowe.

Jednym z zadań Wojsk Obrony Terytorialnej jest wsparcie społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz katastrof. Jak pokazały minione lata sytuacje zagrażające poczuciu bezpieczeństwa mogą mieć różne oblicza - pandemii, kryzysu na granicy polsko – białoruskiej czy też kryzysu migracyjnego.

W ramach decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2022 roku formacji została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT został szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a poszczególni dowódcy brygad OT stali się doradcami wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia z ramienia wojska.

22 listopada w Poddębicach Terytorialsi doskonalili posiadane już zdolności w zakresie wsparcia organów administracji publicznej w sytuacji ograniczenia lub braku dostaw energii elektrycznej. Ćwiczenie przeprowadzono na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach. Udziału w wydarzeniu zaproszono przedstawicieli władz samorządowych oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Żołnierze 9ŁBOT współpracują ze szkołami ponadpodstawowymi w województwie łódzkim w ramach Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Terytorialsi szkolą uczniów klas mundurowych m. in. ze znajomości elementów topografii i terenoznawstwa, musztry oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej została sformowana w styczniu 2018 roku. W jej skład wchodzą bataliony lekkiej piechoty w Zgierzu, Kutnie i Łasku, oraz samodzielne kompanie: dowodzenia, logistyczna, szkolna i saperów. Planowane jest powstanie kolejnego batalionu lekkiej piechoty zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim.

źródło: 9ŁBOT