Łowicz: Nowi funkcjonariusze wstąpili w szeregi Służby Więziennej

0_0_2100_1339_resize_ad9c52924f38f2e82ffc88f7bad1f3feaa0abf42
fot. kpt. Robert Stępniewski

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby" – to tekst roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze Służby Więziennej.

W sali narad i odpraw służbowych Zakładu Karnego w Łowiczu odbyło się uroczyste ślubowanie funkcjonariuszy wstępujących w szeregi naszej formacji. Rotę ślubowania odebrał ppłk Robert Fijałkowski - dyrektor ZK w Łowiczu w obecności kierownika działu ochrony, do którego trafi dwóch nowych funkcjonariuszy. To już kolejna tego rodzaju uroczystość na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy.

Trafny wybór...

Dyrektor Fijałkowski pogratulował nowo przyjętym trafności wyboru Służby Więziennej, jako formacji mundurowej, którą od dnia złożenia roty ślubowania będą ją reprezentowali. Funkcjonariuszem jest się nie tylko podczas służby w zakładzie karnym, ale reprezentuje się ją także poza murami więzienia poprzez swoją postawę, zachowanie i wybory w ten sposób dyrektor podkreślił jak wymagająca i odpowiedzialna jest to praca.

...trudne wyzwania

Przyjęci do służby funkcjonariusze teraz odbędą szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej wzbogacą swoją wiedzę m.in. na temat broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. Nauczą się również wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Dopiero wtedy, z odpowiednią wiedzą i po adaptacji zawodowej na stałe wypełniać będą przydzielone obowiązki służbowe. Pierwsze dwa lata będą dla nich służba przygotowawczą, podczas której będą musieli wykazać przydatność do pełnienia obowiązków w Służbie Więziennej. Czeka ich okres szkoleń i egzaminów.

źródło: Zakład Karny w Łowiczu