Łódzkie: Ilu katolików uczestniczy w mszach, ile udzielono komunii czy chrztów? Znamy dane, statystyki komentuje kard. Grzegorz Ryś

PK_5602Rekolekcje-dla-Lodzi-2-2023-Kardynaa--scaled
fot. ilustracyjne Archidiecezja Łódzka

Kilka dni temu Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował coroczny statystyczny raport dotyczący wielu sfer życia kościoła w Polsce. Wśród danych znajdziemy informację między innymi o liczbie katolików uczęszczających w nabożeństwach, liczbie udzielonych sakramentów czy duchownych sprawujących posługę. Z najnowszego opracowania wynika, że w 2022 roku na coniedzielną mszę świętą uczęszczało 29,5 proc. zadeklarowanych katolików. To więcej niż przed rokiem, ale mniej niż przed pandemią COVID-19. Przyglądamy się temu opracowaniu na poziomie Archidjecezji Łódzkiej.  

Na dzień 22 października 2022 roku, czyli dzień, w którym ISKK prowadził badania, w Archidiecezji Łódzkiej było 219 parafii z czego 200 parafii diecezjalnych i 19 zakonnych. Dane dotyczące Kościoła Łódzkiego prezentują się następująco:

 • w Archidiecezji Łódzkiej w 2022 roku było inkardynowanych 572 duchownych (dla porównania w 2021 roku 567) 
 • w parafiach Archidiecezji Łódzkiej w 2022 roku posługiwało 495 (w 2021 roku - 497)
 • liczba diakonów stałych w 2022 roku  – 16 diakonów stałych.
 • w 2022 roku do kapłaństwa przygotowywało się 46 (2021 roku - 45)
 • w 2022 roku w Kościele Łódzkim udzielono 5942 ( 2020 roku - 6251, 2021 roku - 5244)
 • w 2022 roku do I Komunii Świętej przystąpiło 7498 dzieci (2020 roku - 5732, w 2021 roku - 6050)
 • do Sakramentu Bierzmowania w 2022 roku przystąpiło 7049 młodych (2020 roku - 6191, w 2021 roku - 6402)
 • Sakrament Małżeństwa w 2022 roku księża udzielili w województwie 2484 sakramentów (w 2020 roku przyjęło 3563 par, w roku 2021 – 2536)
 • udział procentowy kobiet i mężczyzn we Mszy Św. w odniesieniu do wszystkich uczestniczących w mszy św. w dniu  22 października 2022 roku - kobiety 62.4%, a mężczyźni – 37.6%.
 • uczestnictwo we Mszy świętej (dominicantes) mieszkańców Archidiecezji Łódzkiej utrzymuje się na poziomie 17.8%, a przystępujących do Komunii świętej (comunicantes) na poziomie 9,1%.
 • w Archidiecezji Łódzkiej w lekcjach religii uczestniczyło – we wszystkich typach placówek edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 – 65,4%


Przeglądając ogólnodostępne zestawienia możemy zaobserwować nieznaczny spadek zaangażowania religijnego Polaków, w tym mieszkańców Archidiecezji Łódzkiej. Ogłoszonestatystyki kościelne skomentował metropolita łódzki -kardynał Grzegorz Ryś, który zwrócił uwagę na to, że  "socjologia jest bardzo ważna, ale to nie jest proroctwo". Duchowny zwrócił uwagę, że należy zdecydowanie wnikliwiej przeanalizować te statystyki.

- W tym raporcie są różne dane - niektóre są pozytywne - pokazujące dobre zmiany w diecezji, inne są mniej pozytywne. Na pewno wielkim wyzwaniem są dane dotyczące katechezy dzieci i młodzieży. Niby to wszystko jest znane, że – zwłaszcza w dużych miastach - ta liczba jest stosunkowo niewielka i malejąca. Mam na myśli takie wielkie miasta jak Warszawa czy Łódź. Jednak nawet jak to wiemy, to warto zobaczyć jakie są rzeczywiste rozmiary tego zjawiska, i tym bardziej się mobilizować -zaznaczył kradynał Grzegorz Ryś i dodał: - To nie jest tak, że jak socjologia pokazuje pewien stały spadek, to jest proces nie do odwrócenia. Trzeba się mobilizować i rozpocząć od pytania: co ja mogę zrobić? Co najwyraźniej źle robię, czy nie dość dobrze, że się takie rzeczy dzieją? Najgłupsza postawa to jest szukać powodów wszędzie, tylko nie w sobie. Trzeba szukać powodów w sobie, wtedy odnajdujemy środki zaradcze, natomiast jeśli te wszystkie problemy wynikają ze zjawisk, które nie zależą od nas to rozumiem, że jesteśmy skazani już na wymarcie. Tak nie jest! Potrzeba jest wielkiej modlitwy, otwierania się na Słowo Boże i przekazywania Go oraz nieustannej ewangelizacji – komentował kardynał Ryś.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza (Institute for Catholic Church Statistics) jest najstarszym w Polsce, samofinansującym się ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów.