wersja testowa serwisu

Koronawirus: Jak wygląda aktualna sytuacja w jednostkach podległych Starostwu Powiatowemu?

Koronawirus: Jak wygląda aktualna sytuacja w jednostkach podległych Starostwu Powiatowemu?

Wzorem wczorajszej informacji przedstawiamy stan dotyczący osób zakażonych lub też objętych kwarantanną w jednostkach podległych Powiatowi Łowickiemu w oparciu o dane, jakie wpłynęły do Starostwa Powiatowego we wtorek, 13 października. 

W odniesieniu do placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki, zarówno w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi, jak również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu nie wystąpił żaden przypadek zakażenia ani konieczności kwarantanny. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łowiczu pozytywny wynik testu otrzymał jeden z nauczycieli, a 2 nauczycieli i 14 uczniów przebywa na kwarantannie.

Szkoły ponadpodstawowe: jeden nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu otrzymał dodatni wynik testu na koronawirusa, nauczyciel ten pracuje również w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu – w związku z tym w szkole prowadzone są czynności epidemiologiczne. W odniesieniu do uczniów odnotowano dwa zakażenia, jeden z uczniów uczęszcza do I LO w Łowiczu, drugi zaś do ZSP nr 2 w Łowiczu.

Osoby skierowane zgodnie z procedurą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łowiczu na kwarantannę: w I LO w Łowiczu- 8 nauczycieli; 39 uczniów, w II LO w Łowiczu – 1 nauczyciel, ZSP nr 2 w Łowiczu – 11 nauczycieli, 29 uczniów; ZSP nr 3 w Łowiczu – 2 uczniów, ZSP nr 4 w Łowiczu – 6 uczniów – w związku z zakażeniem nauczyciela trwają czynności epidemiologiczne. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu wszystkie osoby, poza osobą zakażoną, wróciły do pracy. 

Ponawiamy jednocześnie prośbę o stosowanie się do wszelkich obecnie obowiązujących wytycznych i zaleceń, tak, by w jak największym stopniu minimalizować ryzyko zakażenia. Aktualne zasady i ograniczenia dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

źródło: Starostwo Powiatowe w Łowiczu