Najważniejsze wideo w elc24

Kolejna edycja konkursu na "Wielkanocną Babę z Łódzkiego"

woman-5084276_1280

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz Producentów RHD z terenu województwa łódzkiego do udziału w trzeciej edycji konkursu „Wielkanocna Baba z Łódzkiego" 2023., którego przedmiotem jest wypiek tradycyjnej baby wielkanocnej z mąki pszennej.

Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z domowym wypiekaniem baby wielkanocnej z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod oraz propagowanie tradycji kulinarnych związanych z okresem Świąt Wielkiej Nocy.

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach. Szczegóły dotyczące warunków udziału w konkursie zawarte zostały w Regulaminie.