wersja testowa serwisu

Gmina Łyszkowice z dofinansowaniem na budowę kanalizacji

pieniadz_20200325-153826_1

W dniu 9 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zaktualizowaną listę operacji wskazując wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" dla III naboru wniosków dla danego typu operacji, który trwał w okresie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 17.09.2020 r.

Miło mi poinformować, że Gmina Łyszkowice otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z zasilaniem elektrycznym w miejscowościach Wrzeczko i Łyszkowice oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowa

Całkowita wartość operacji: 2 204 298,32 PLN
Przyznane dofinansowanie: 1 140 321,00 PLN

Celem operacji jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyszkowice oraz zwiększenie szans rozwojowych terenów wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łyszkowice i Wrzeczko oraz sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowa.

źródło: UG Łyszkowice