wersja testowa serwisu

Dwa tysiące maseczek ochronnych od Zakładu Karnego w Łowiczu do miejscowego MOPS-u

0_0_2100_1625_resize_f6810595b61504e903b584702bc7217a8e45659d

"W samą porę" - tymi słowami ulgi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu, Urszula Markowicz, przywitała w progu swojego gabinetu dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu mjr. Roberta Fijałkowskiego, który w rękach trzymał duże pudełka tekturowe z dwoma tysiącami maseczek ochronnych uszytych przez osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w łowickiej jednostce penitencjarnej.

Radość Pani dyrektor z otrzymanych maseczek o tyle uzasadniona, że – jak sama przyznała – kończyły się jej zapasy tego środka ochrony przed Covid-19. A ponadto zbliża się też termin (3-12.07.br.) wyjazdu rodzin z dziećmi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym biorących udział w terapeutyczno-wypoczynkowym turnusie w Uniejowie, a organizowanym przez łowicki MOPS. Uczestnicy tego wyjazdu zostaną wyposażeni właśnie w otrzymane maseczki. Dwieście kolejnych sztuk trafi do noclegowni prowadzonej przez MOPS, a 800 szt. dla pracowników socjalnych realizujących działania terenowe.

#ResortSprawiedliwościPomaga

W ramach powyższej akcji, Zakład Karny w Łowiczu systematycznie przekazuje kolejne partie maseczek ochronnych lokalnym podmiotom zewnętrznym. Do tej pory przekazano maseczki ochronne do: Starostwa Powiatowego w Łowiczu, PCPR w Łowiczu, Caritas Diecezji Łowickiej. Teraz do tej listy dołączył łowicki MOPS. Inicjatywa podjęta przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną ma na celu niesienie pomocy potrzebującym, zmagającym się z koronawirusem. Walka z pandemią nie ustaje, dlatego maseczki są nadal potrzebne, aby ograniczać możliwość rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19. Współpraca i wsparcie w tym trudnym czasie jest istotne. Służba Więzienna, jak zawsze z pełnym zaangażowaniem podejmuje działania aby wesprzeć tych, którzy tego potrzebują najbardziej.

Szycie maseczek w resocjalizacji

Osadzeni przebywający w tutejszej jednostce penitencjarnej szyją maseczki w ramach poczucia solidarności i bezinteresownej pomocy społeczeństwu. Każdemu działaniu podejmowanemu przez funkcjonariuszy jednostki przyświeca realizacja najważniejszego i podstawowego celu – wzbudzenie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Przekazane maseczki zostały uszyte przez osadzonych w ramach programu resocjalizacyjnego i readaptacyjnego „Chętnie pomogę" opracowanego przez funkcjonariuszkę Działu Penitencjarnego. Praca twórcza jest oddziaływaniem mającym wymiar edukacyjny i wspomaga proces kształtowania nowych tożsamości indywidualnych i społecznych. W tym przypadku praca ta jest konkretnie ukierunkowana, co dodatkowo wzmacnia readaptacyjny charakter tego przedsięwzięcia. Rezultaty takiego oddziaływania są wielowymiarowe i niosą za sobą konkretne korzyści, a co najważniejsze w przyszłości są bardzo istotne dla całego społeczeństwa.

Tekst i zdjęcia: por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy ZK w Łowiczu.