Drogowe inwestycje w gminie Łyszkowice. Zakończono prace w Kalenicach

1_5_1
fot. UG Łyszkowice

Zakończył się remont drogi gminnej wewnętrznej, znajdującej się na działkach o numerach ewidencyjnych 512, 513/6, 753 w miejscowości Kalenice (gm. Łyszkowice). Jest to droga dojazdowa do szkoły i do zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Kalenice.

Droga posiadała nawierzchnię asfaltową z licznymi ubytkami. W okresie wiosny i jesieni oraz przy intensywnych opadach w nawierzchni występowały liczne zastoiska wodne i wyrwy. Nawierzchnia wymagała uzupełnienia braków, wyrównania i wykonania nakładki. Na istniejącą nawierzchnię asfaltową wykonano nakładkę mineralno-asfaltową w dwóch warstwach.

Realizacja zadania poprawiła bezpieczeństwo ruchu a szczególności pieszych korzystających z drogi tj. mieszkańców miejscowości Kalenice oraz uczniów szkoły podstawowej.

Nie jest to ostatnia inwestycja drogowa Gminy Łyszkowice w tym roku. Równolegle realizowany jest remont drogi gminnej w miejscowości Stachlew.

źródło: UG Łyszkowice