wersja testowa serwisu

Cztery warianty przebiegu obwodnicy Łowicza. Trwają konsultacje

08832x183312168_433903779

Biuro projektowe IVIA z Katowic na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotowało cztery warianty przebiegu obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92. W chwili obecnej trwają konsultacje. Projektanci czekają na uwagi mieszkańców.

Konsultacje związane są z pracami nad opracowaniem studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy obwodnicy Łowicza. Przypominamy, że celem inwestycji jest odciążenie miasta od ruchu tranzytowego na drogach krajowych nr 14, 70 i 92 oraz poprawa warunków środowiskowych dla mieszkańców sąsiadujących z istniejącymi trasami.

Materiały dotyczące przebiegu projektowanej trasy na tle ortofotomapy oraz filmy z drona, które zarejestrowały cztery proponowane warianty obwodnicy, dostępne są na stronie internetowej www.obwodnicalowicza.pl.

Materiały w formie papierowej od 10 maja 2021 r. dostępne są również do wglądu:

  • w siedzibie łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Irysowej 2 w Łodzi.
  • w Urzędzie Miejskim w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 1,
  • w Urzędzie Gminy Łowicz przy ul. Długiej,
  • w Urzędzie Gminy Nieborów przy Alei Legionów Polskich w Nieborowie
  • w Urzędzie Gminy Chąśno, Chąśno 55.
Wszelkie uwagi można kierować za pomocą formularza, który należy złożyć powyższych instytucjach do 24 maja 2021 r.


Po zakończeniu tego etapu zostanie przygotowany Raport z działań informacyjnych, w którym zawarte zostaną wszystkie wnioski wraz ze stanowiskiem projektanta.

źródło: UM Łowicz