wersja testowa serwisu

Cykl dyżurów telefonicznych ekspertów ZUS dla świadczeniobiorców

IMG_0141
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza do udziału w dyżurach telefonicznych ekspertów ZUS. Będzie to cykl dyżurów przeznaczony dla świadczeniobiorców.

11 marca (czwartek) od 10:00-12:00, tel. 42 638-29-28
Temat: „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo"
Podczas dyżuru można się będzie dowiedzieć m.in.
- jakie korzyści niesie wykorzystywanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń,
- jakie możliwości wynikają z korzystania z rachunku bankowego.

16 marca (wtorek) od 12:00-14:00, tel. 42 638-26-06
Temat: „Renta rodzinna"
Podczas dyżuru można będzie zapytać m.in.
- kto jest uprawniony do renty rodzinnej,
- w jakiej wysokości wypłacimy świadczenie,
- czy renta może zostać zmniejszona lub zawieszona.

25 marca (czwartek) od 12:00-14:00, tel. 42 638-26-06
Temat: „Zmiany w świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych".
Podczas dyżuru eksperci wyjaśnią m.in.
- jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać poszczególne świadczenia,
- jakie wnioski należy wypełnić,
- jaka jest wysokość poszczególnych świadczeń.

30 marca (wtorek) od 12:00-14:00, tel. 42 638-26-06
Temat: „Kto powinien zawiadomić ZUS o osiąganych przychodach, czyli zasady zmniejszania lub zawieszania świadczeń pracujących emerytów i rencistów".
Podczas dyżuru dowiedzą się Państwo m.in.:
- jakie świadczenia mogą zostać zmniejszone lub zawieszone,
- jakie zarobki mogą mieć wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia,
- o czym powinien informować ZUS świadczeniobiorca, kiedy dorabia do emerytury lub renty.

Eksperci będą dostępni pod wymienionymi numerami telefonów tylko we wskazanym. przedziale czasowym.