wersja testowa serwisu

"Bajkowa drużyna" w Kole Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Dzierzgówku. Trwa realizacja projektu

105041661_152808156336790_7168670187979167443_o

Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Dzierzgówku realizuje projekt "Bajkowa drużyna – animacje dla najmłodszych", który został dofinansowany w ramach programu Mikrogranty w Łódzkiem 2020 realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Finansowanego ze Środków Programu Fundusz inicjatyw obywatelskich na lata 2014-2020.

Działania związane z projektem
• Warsztaty z animacji dla członków Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Dzierzgówku
• Zakup pomocy dla uczestników Warsztatów
• Zakup wyposażenia do kącika dla najmłodszych który mieści się na Świetlicy Wiejskiej w Dzierzgówku
• Zakup „chodzącej maskotki" Misia Uszatka
• Wizyta w Szkole Podstawowej w celu prezentacji nabytych umiejętności
W dalszej perspektywie nabyte umiejętności i zakupione materiały będą wykorzystywane podczas lokalnych festynów.

W działania są zaangażowani członkowie Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Dzierzgówku jako beneficjenci warsztatów - 11 osób.

Celem warsztatów dla członków KGW jest zdobycie umiejętności animacji. Zdobyta wiedza będzie wykorzystana podczas spotkania zorganizowanego w Szkole Podstawowej. Dodatkowo w przyszłości zdobyte umiejętności będą wykorzystywane podczas festynów i imprez w placówkach oświatowych w okolicznych miejscowościach.

Członkowie KGW wezmą czynny udział w warsztatach, zaaranżują kącik dla dzieci na terenie Świetlicy Wiejskiej a zdobyte umiejętności będą wykorzystywać na okolicznych festynach przeznaczonych dla okolicznych mieszkańców.

- Zauważyliśmy niszę podczas imprez i festynów w obszarze zagospodarowania czasu najmłodszym. Nabyte umiejętności członkowie KGW będą wykorzystywać podczas lokalnych festynów oraz podczas okolicznościowych uroczystości w placówkach oświatowych. Członkowie KGW mają już na swoim koncie udział na festynie w charakterze animatorów. Na festynach widać braki w obszarze zagospodarowania czasu najmłodszym. Także podczas imprez okolicznościowych pojawiają się zapytania o tę możliwość - mówią przedstawiciele KGWiG.

Jako nowe KGW mieszkańcy Dzierzgówka szukali obszaru, w którym mogliby zaistnieć podczas lokalnych festynów. Wszystkie KGW wybrały obszary kulinarne. W tym przypadku było inaczej.

- Jako uczestnicy festynów zauważyliśmy braki w obszarze zagospodarowania czasu najmłodszym - dodają przedstawiciele KGWiG w Dzierzgówku. - Widzimy w tym temacie pole do rozwoju dla naszego koła. Mamy już epizod na jednym z festynów, gdzie członkowie KGW zajmowali się umilaniem czasu najmłodszym. Członkowie podchwycili temat i wyrazili chęć rozwoju w tym właśnie kierunku.

Warsztaty przeprowadzone w ramach projektu pozwolą usystematyzować już posiadaną wiedzę i pokażą inne możliwości, które można wykorzystać podczas zabaw animacyjnych. Zakupione materiały pozwolą na odbycie warsztatów ale również będą wykorzystywane w przyszłości jako narzędzia podczas obsługi festynów i innych imprez.

- Kolejnym aspektem jest urządzany kącik na Świetlicy Wiejskiej. Służy ona mieszkańcom do organizowania imprez okolicznościowych i coraz częściej pojawiają się pytania o możliwość uatrakcyjnienie czasu najmłodszym. Mając kącik (który z jak wynika z rekonesansu jest jedynym takim miejscem w okolicznych obiektach tego typu), przeszkoloną grupę animatorów możemy oferować dodatkową usługę jaka jest możliwość zabaw animacyjnych dla dzieci - podsumowuje KGWiG.

Więcej informacji a także zdjęcia można znaleźć na profilu KGWiG Dzierzgówek.