wersja testowa serwisu

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

5028

Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas XXXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 24 czerwca 2021 r. podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok. Radni Powiatu pozytywnie ocenili pracę członków Zarządu Powiatu ze Starostą Łódzkim Wschodnim Andrzejem Opalą na czele.

Głosowanie nad absolutorium odbyło się po uprzednim przedstawieniu Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok.

źródło: Starostwo Powiatowe Łódź Wschód