Wsparcie dla łowickich szkół, uczniów i nauczycieli

W Ratuszu Miejskim w Łowiczu, 18 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja, dotycząca projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych" realizowanego przez Miasto Łowicz ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Projekt zakłada m.in. realizację dodatkowych zajęć dla dzieci z kół zainteresowań i dydaktyczno-wyrównawczych oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przypominamy, że realizacja projektu, zaplanowana w 2018 r., rozpoczęła się 2 stycznia 2019 r. Zorganizowane zostały już m.in. zajęcia z kół zainteresowań oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci. W marcu br. rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli pn. „Wykorzystanie narzędzi ICT w pracy nauczyciela" we wszystkich szkołach podstawowych w Łowiczu. W maju i czerwcu w ramach realizacji projektu zorganizowane zostały wyjazdy edukacyjne do EC1 i Muzeum do Łodzi dla dzieci biorących udział w zajęciach z kół zainteresowań.


Całkowita wartość projektu wynosi 1 388 832,00 zł, na którą składa się dofinansowanie w kwocie 1 291 632,00 zł (środki UE: 1 180 507,20 zł, środki z dotacji celowych budżetu państwa: 111 124,80 zł oraz wkład własny niefinansowy o wartości 97 200,00 zł (koszty sal lekcyjnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć).

Zobacz także

Uwaga kierowcy! Jutro utrudnienia w pobl…

[ZDJĘCIA] Pożar w domu w Dąbkowicach Gór…

Konkurs ELC24: Karol Kopiec wystąpi w Ło…

Więźniowie w mitycznej „krainie szczęśli…

Uwaga kierowcy! Jutro i w sobotę ul. Józ…

Blisko 20 000 złotych na renowację zabyt…

[ZDJĘCIA] W Walewicach podsumowano akcję…

Uwaga kierowcy! Od dzisiaj zmiany w prze…

[ZDJĘCIA] Młodzieżowa Rada Powiatu Łowic…

Konwent beneficjentów programu „Dom Kult…

W Łowiczu wystąpi Chór D’Voice Sekolah V…

Aby w przyszłości wybrały książkę, a nie…

Zbliża się kolejny wieczór stand-up come…

Zbliżają się Targi Alibi. To największe …

Uruchomiono nowe linie autobusowe w gmin…

Powiatowo-miejskie uroczystości Święta N…

Nowe połączenia i pociągi ŁKA

50 000 złotych dofinansowania na utworze…