Wójt Gminy Zduny powołał swojego zastępcę

Dodane przez ELC24.net

Zgodnie z dyspozycją ustawy o samorządzie gminnym w dniu 1 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Zduny powołał na stanowisko zastępcy wójta Panią Agatę Imielińską. Decyzja o powołaniu zastępcy podyktowana jest nie tylko potrzebą spełnienia wymagań ustawy w tym zakresie, ale przede wszystkim obowiązkiem zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Gminy oraz zabezpieczeniem organizacji pracy w sposób umożliwiający Wójtowi wykonywanie kluczowych zadań na rzecz mieszkańców (m.in. w zakresie zaprojektowania, wykonania i uruchomienia gminnego żłobka, modernizacji sieci dróg, termomodernizacji obiektów gminnych, rewitalizacji centrum miejscowości Zduny). Wójt zamierza pozyskać środki zewnętrzne na ww. inwestycje. Ubieganie się o dodatkowe fundusze będzie wymagało od Wójta częstych wyjazdów służbowych.


W tym czasie należyte funkcjonowanie jednostki zapewni zastępca. Nadto osoba pełniąca obecnie funkcję Sekretarza Gminy za kilka miesięcy nabędzie uprawnienia emerytalne, co może wiązać się z koniecznością, zabezpieczenia zastępstwa przez osobę o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach wymaganych na tym stanowisku. Powołanie zastępcy pozwoli zatem na płynne zapewnienie ciągłości nadzoru nad prowadzonymi przez Urząd sprawami w przypadku ewentualnego odejścia Sekretarza Gminy na emeryturę. Wynagrodzenie zostało ustalone zgodnie z Regulaminem wynagrodzeń obowiązującym w Urzędzie Gminy Zduny. Powołanie zastępcy nie będzie wymagało zwiększenia puli środków przewidzianych na wynagrodzenia w budżecie Gminy Zduny.


Zakres obowiązków Zastępcy obejmuje w szczególności: nadzorowanie procesu udzielania i realizacji zamówień publicznych, zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki, kontakt z mediami, stworzenie systemu informacyjnego służącego jak największej grupie mieszkańców gminy i zapewniającego szerokie spektrum wiadomości dotyczących aktualnych projektów prowadzonych przez władze samorządowe, opracowanie i realizacja kalendarza imprez kulturalnych, ubieganie się o dofinansowanie inicjatyw gminnych.


Agata Imielińska ukończyła studia na wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz podyplomowe studia z zakresu: stosunków prawnych i gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz w zakresie audytu wewnętrznego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jako wykładowca akademicki współpracowała ze Społeczną Akademią Nauk prowadząc dla studentów zajęcia z prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz kontroli zarządczej.


Posiada szerokie doświadczenie na każdym szczeblu administracji. Pracę zawodową zaczynała w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, między innymi współorganizując pięć pierwszych Biesiad Łowickich oraz prowadząc postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Dalsze doświadczenia zawodowe to między innymi specjalista odpowiedzialny za zamówienia publiczne w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, naczelnik wydziału administracyjnego w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, gdzie miała okazję uczestniczyć w takich projektach jak wydzielenie Krajowej Rady Sądowniczej ze struktur Kancelarii Prezydenta RP, czy też udział w pracach komisji powołanej Decyzją Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samolotów dla najważniejszych osób w państwie. Kolejne miejsce pracy to Komisja Nadzoru Finansowego, gdzie była odpowiedzialna za stworzenie i prowadzenie wydziału administracyjnego, oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie windykacji należności Skarbu Państwa dla kilku tysięcy podmiotów nadzorowanych przez KNF. Współpracowała również z takimi instytucjami jak: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie, Warszawski Park Technologiczny, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Kruk, Pasierbiak, Wasilewski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa.


W okresie ostatnich blisko dwóch lat Agata Imielińska była dyrektorem finansowym w Ministerstwie Zdrowia, prowadziła departament zajmujący się inwestycjami, remontami, zamówieniami publicznymi, kadrami i płacami, kancelarią, archiwum oraz zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Zdrowia. W tym okresie między innymi: nadzorowała inwestycje o znacznej wartości i stopniu skomplikowania związane z modernizacją zabytkowych budynków, stanowiących budynki biurowe Ministerstwa, doprowadziła do optymalizacji procesów w obszarze zamówień publicznych, płac i księgowości oraz przygotowała wdrożenie elektronicznej obsługi dokumentacji archiwalnej.


Agata Imielińska nie należy do żadnej partii politycznej. Nie angażuje się również w inicjatywy o charakterze wyłącznie politycznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na przestrzeni minionych dwudziestu lat, niezależnie od opcji politycznej rządzącej krajem. Od zawsze kieruje się zasadą - profesjonalizm stanowi najprostszą drogę do celu.


Prywatnie jest żoną i mamą dwójki dzieci. Uważa też, że jej dom i rodzina to tak naprawdę największy sukces życiowy. Praca stanowi jedynie wsparcie dla tego sukcesu.


W gminie Zduny znalazła się z inicjatywy Wójta, który poprosił o możliwość współpracy. Zgodziła się, ponieważ uważa za swój obowiązek spłatę kredytu zaufania zaciągniętego na początku Swojej pracy zawodowej. Zaczynała pracę w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, gdzie umożliwiono jej rozwój zawodowy, teraz chce żeby doświadczenie zawodowe zaprocentowało w lokalnym środowisku, z którego się wywodzi.


materiał prasowy Wójta Gminy Zduny

Zobacz także

[DUŻO ZDJĘĆ] Folklor ludowy szyty na mia…

Koszmarny wypadek na Poznańskiej, bus ro…

[WAŻNE] Frankowicze wygrywają w sądach. …

Młodzieżowe rozgrywki beach soccera. Lak…

Kolejny pożar w powiecie łowickim. Palił…

Bezpłatne warsztaty rękodzieła ludowego …

Zaginął Jarosław Owczarek. Policja prowa…

PGE ostrzega: Uwaga na fałszywe e-maile …

Szok! Napadli młodego mężczyznę i pobili…

Wykorzystali nieuwagę kobiety i okradli …

Łowickie akcenty na Święcie Służby Więzi…

[ZDJĘCIA] Wakacje z Tratwą na Fali. Za n…

Powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż ul. To…

Pijany kierowca zatrzymany przez policję…

Chcieli ukraść alkohol ze sklepu. Interw…

Akcja strażaków w gminie Zduny. Paliły s…

Pożar w Bąkowie Górnym. Dziewięć zastępó…

Wypadek pod Łyszkowicami. Samochód wyląd…