Wójt Głuchowa ogłosił konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy. Sprawdź szczegóły rekrutacji...

Dodane przez ELC24.net

Wójt Gminy Głuchów ogłasza konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w poniższym zarządzeniu Wójta oraz w załączonych dokumentach. Zapraszamy do lektury.


ZARZĄDZENIE NR 37 /2019 WÓJTA GMINY GŁUCHÓW z dnia 7 sierpnia 2019r. o ogłoszeniu naboru na stanowisko Skarbnika Gminy:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

​1. Ogłaszam nabór na stanowisko Skarbnika Gminy.

2. Procedura wyboru, wymagania oraz zakres obowiązków na wyżej wymienionym stanowisku określone są w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W celu przeprowadzenia naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  • Magdalena Piekut /Z-ca Wójta Gminy /– Przewodnicząca Komisji,
  • Lech Kowara /Sekretarz Gminy/ – Sekretarz Komisji
  • Jadwiga Swaczyna /Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich/ – Członek Komisji

Komisja pracować będzie w oparciu o Regulamin naboru załączony do dokumentacji postępowania konkursowego.

3. Ogłoszenie o naborze podlega zamieszczeniu:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Głuchowie;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Głuchowie.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Głuchów.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Słodki


info. Urząd Gminy Głuchów

pdf
Nazwa pliku: Zarzadzenie-Wojta-Gminy-Ogoszenie-o-naborze.pdf
Rozmiar pliku: 211 kb
Pobierz plik
pdf
Nazwa pliku: Zaacznik-Nr-1-do-zarzadzenia.pdf
Rozmiar pliku: 225 kb
Pobierz plik
pdf
Nazwa pliku: Regulamin-Naboru.pdf
Rozmiar pliku: 428 kb
Pobierz plik
pdf
Nazwa pliku: Kluzula-informacyjna.pdf
Rozmiar pliku: 823 kb
Pobierz plik

Zobacz także

Łowicki Ośrodek Kultury zaprasza na Ślub…

Sceny grozy w Łyszkowicach. "Wyjął …

Kolejny pirat drogowy zatrzymany. 46-let…

Pożar w bloku na osiedlu Szarych Szeregó…

Wysyp firm specjalizujących się w uzyski…

Uwaga łowiczanie! Nadciągają burze z gra…

Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Po…

Wkrótce otwarcie nowej siedziby Miejskie…

Kompletnie pijany kierowca zatrzymany pr…

Wypadek w Kompinie - pieszy został potrą…

Zbliża się wernisaż wystawy: „Jeszcze sł…

Policjanci edukują najmłodszych podczas …

Prawo i Sprawiedliwość odkryło karty. Kt…

Zapinamy pasy i startujemy. Już dziś rus…

Uwaga kierowcy! Od wtorku utrudnienia w …

[WIDEO] Festiwalowa premiera w Nieborowi…

Akcja "trzeźwy poranek" na łow…

Bezpłatne kajaki cały czas czekają na mi…