Wójt Głuchowa ogłosił konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy. Sprawdź szczegóły rekrutacji...

Dodane przez ELC24.net

Wójt Gminy Głuchów ogłasza konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w poniższym zarządzeniu Wójta oraz w załączonych dokumentach. Zapraszamy do lektury.


ZARZĄDZENIE NR 37 /2019 WÓJTA GMINY GŁUCHÓW z dnia 7 sierpnia 2019r. o ogłoszeniu naboru na stanowisko Skarbnika Gminy:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

​1. Ogłaszam nabór na stanowisko Skarbnika Gminy.

2. Procedura wyboru, wymagania oraz zakres obowiązków na wyżej wymienionym stanowisku określone są w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W celu przeprowadzenia naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  • Magdalena Piekut /Z-ca Wójta Gminy /– Przewodnicząca Komisji,
  • Lech Kowara /Sekretarz Gminy/ – Sekretarz Komisji
  • Jadwiga Swaczyna /Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich/ – Członek Komisji

Komisja pracować będzie w oparciu o Regulamin naboru załączony do dokumentacji postępowania konkursowego.

3. Ogłoszenie o naborze podlega zamieszczeniu:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Głuchowie;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Głuchowie.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Głuchów.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Słodki


info. Urząd Gminy Głuchów

pdf
Nazwa pliku: Zarzadzenie-Wojta-Gminy-Ogoszenie-o-naborze.pdf
Rozmiar pliku: 211 kb
Pobierz plik
pdf
Nazwa pliku: Zaacznik-Nr-1-do-zarzadzenia.pdf
Rozmiar pliku: 225 kb
Pobierz plik
pdf
Nazwa pliku: Regulamin-Naboru.pdf
Rozmiar pliku: 428 kb
Pobierz plik
pdf
Nazwa pliku: Kluzula-informacyjna.pdf
Rozmiar pliku: 823 kb
Pobierz plik

Zobacz także

Coraz bliżej nowego ambulansu dla Zakład…

III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóraln…

Wypadek w okolicach Bełchowa, są ranni. …

Niebezpiecznie na autostradzie A2. Mężcz…

Wybory do Sejmu i Senatu: Kto z mandatam…

[ZDJĘCIA] Nietypowe zadanie strażaków. M…

Muzeum w Łowiczu zaprasza na warsztaty: …

Wybory do Sejmu: Jak głosowano w naszym …

Niebezpiecznie w Dąbkowicach Górnych. Sa…

Tragiczny wypadek w Nieborowie. Śmiertel…

[ZDJĘCIA + WIDEO] Cezary Olejniczak popi…

[WIDEO] Senator Przemysław Błaszczyk pre…

Gmina Nieborów: Nieostrożność kierowcy z…

Zbliża się Bieg im. Agaty Matejczuk. Wys…

[ZDJĘCIA] W Łowiczu powstanie stacja ład…

Będzie nowy chodnik przy drodze wojewódz…

Nowa siedziba ODR w Łowiczu otwarta

Wizyta niemieckich więzienników w Zakład…