Wkrótce Promienisty Łowicki Rajd Nocny Szlakiem Niepodległości

W sobotę 10 listopada rozpocznie się Promienisty Łowicki Rajd Nocny Szlakiem Niepodległości organizowany z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W szczególny sposób ma uświetnić dzień 11 listopada – Dzień Niepodległości Polski. Rajd dofinansowany jest w ramach projektu Małe Granty ŁOK 2018.


Rajd skierowany jest do uczestników w różnym wieku: młodzieży szkolnej, seniorów, rodzin, grup znajomych. Obok głównego celu uczczenia rajd ma na celu m.in. integrację pokoleniową, propagowanie wiedzy historycznej, popularyzację turystyki pieszej. Z uwagi na patriotyczny charakter rajdu podczas wędrówki będą przybliżane informacje dotyczące wydarzeń historycznych związanych z walką o niepodległość i jej odzyskaniem. Rajd odbędzie się na terenie Łowicza i gmin Powiatu Łowickiego.


Rajd rozpocznie się w nocy z 10 na 11 listopada 2018 r. o godz. 19.15. Rajd rozpoczyna się na Starym Rynku w Łowiczu skąd uczestnicy zabierani są autokarami na określone miejsce startu danej grupy. Grupa Kocierzew Płd. rozpoczyna rajd spod pomnika poświęconego poległym z lat 1914-1920. Grupa z Łyszkowic rozpoczyna rajd przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Grupa ze Zdun rozpoczyna rajd przed pomnikiem „Gminiaków" z 1914-1920. Grupa z Nieborowa wyrusza spod kapliczki w Julianowie poświęconej żołnierzom Legionów Polskich. Osobną grupą, która przyłączyła się do rajdu z nową trasą jest grupa z Chąśna. Grupa ta rozpoczyna wędrówkę spod pomnika w Chąśnie, po zakończeniu uroczystości patriotycznych w Gminie Chąśno.


Grupy pokonują określone trasy pod opieką przewodników, którzy przy mijanych miejscach pamięci przybliżą ich kontekst historyczny i zapalają znicze. Przewidywane dotarcie grup na metę rajdu pod pomnik Synom Ziemi Łowickiej planowane jest na ok. 0.00-0.30 w dniu 11 listopada. Pod pomnikiem rozpoczną się uroczystości patriotyczne. Przybliżone zostaną dzieje pomnika i przebieg odzyskiwania niepodległości w Łowiczu. Zakończenie uroczystości planowane jest ok. godz. 1.00. Poszczególne trasy rajdu uczestnicy pokonują pieszo w tempie 4-4,5 km/h, różnią się one długością i wynoszą ok. 12-16 km. Wpisowe wynosi 2 zł. od członków PTTK, 4 zł od pozostałych osób.


Zgłoszenia uczestników i grup zorganizowanych przyjmowane są w terminie do 5 listopada 2018 r. (zgłoszenie się indywidualne lub złożenia karty zgłoszenia w przypadku grup i wpłaty wpisowego). O uczestnictwie w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie zespołu odbywa się na druku, który można pobrać w biurze PTTK (Łowicz, Stary Rynek 3, poniedziałek i czwartek w godz. 15-18), na stronie www.pttklowicz.pl lub profilu FB Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu.


Organizatorem rajdu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu. Partnerami rajdu są: ZG PTTK, Miasto Łowicz, Gmina Chąśno, Łowicki Ośrodek Kultury, Restauracja Powroty, Jan Ruciński, Stowarzyszenie Karino.

Zobacz także

Kiedy I Sesja Rady Miejskiej w Łowiczu, …

To nasze wspólne dzieło i sukces! PTTK p…

[ZDJĘCIA] Koszmarny wypadek w Zakulinie…

Organizacja z Paryża nagrodziła łowickie…

Pirat drogowy zatrzymany w Łowiczu! 41-l…

„Warto wspomagać szpital. To dla matek i…

Szli nocą, promieniście, aby uczcić Niep…

Zbliża się kolejny przegląd filmowy DKF …

Raban w Zakładzie Karnym w Łowiczu

Czy praca burmistrza jest łatwa? Przedsz…

W piątek promocja książki „Stefan Cieśla…

Burmistrz Miasta zaprasza... W sobotę ko…

"Wysoce zjadliwa grypa ptaków - zas…

Miejsko-powiatowe uroczystości z okazji …

X Konkurs na Łowicką Szopkę Bożonarodzen…

Szok! Pili razem alkohol, doszło do awan…

„Niematerialne dziedzictwo - pieśni patr…

W niedzielę bezpłatny pokaz Klasyki Pols…