Wizyta niemieckich więzienników w Zakładzie Karnym w Łowiczu

Dodane przez ELC24.net

Oddział terapeutyczny dla uzależnionych od środków odurzających, więzienna kaplica i cele mieszkalne – to tylko niektóre miejsca łowickiej jednostki penitencjarnej, które odwiedziła delegacja funkcjonariuszy niemieckiego więziennictwa podczas kilkugodzinnej wizyty w łowickim więzieniu.


Łowicka jednostka penitencjarna gościła w środę, 9 października br., na swoim terenie delegację funkcjonariuszy więziennictwa niemieckiego z Zakładu Karnego w Bayreuth (Bawaria). Wizyta zagranicznej delegacji realizowana była w ramach funkcjonującego porozumienia o współpracy przez Zakład Karny w Płocku, który od 20 lat współpracuje ze swoim niemieckim odpowiednikiem w Bayreuth. Głównym celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie wymiany informacji i doświadczeń specjalistycznych, obustronnych wizyt, wymian stażowych oraz realizacja wspólnych projektów dotyczących więziennictwa.


Stronie niemieckiej przewodziła Nina Langer – zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Bayreuth. Ponadto skład delegacji stanowili Benedict Medynska – psycholog, kierownik oddziału terapeutycznego dla sprawców przestępstw z użyciem przemocy, Isabell Riess – odpowiednik polskiego wychowawcy w zakładzie karnym, a w warunkach niemieckich to pracownik socjalny, Harald Bauer – kierownik oddziału terapeutycznego dla sprawców przestępstw z użyciem przemocy oraz Guner Griesshammer – funkcjonariusz ochrony.


W niemieckim systemie penitencjarnym tylko dział ochrony i cześć działu kwatermistrzowskiego to umundurowani funkcjonariusze. Pozostałą część personelu stanowią pracownicy cywilni. Niemieckiej delegacji towarzyszyli reprezentanci Zakładu Karnego z Płocka, na czele z dyrektorem tej jednostki ppłk. Konradem Guzankiem.


Terapia i praca
Gości oprowadzał po jednostce i polski system penitencjarny przybliżał dyrektor łowickiego zakładu karnego ppłk Tomasz Sawicki w towarzystwie swoich zastępców i kierowników działów ochrony i penitencjarnego. Po powitaniu przez dyrektora jednostki oraz krótkiej prezentacji dotyczącej funkcjonowania łowickiego więzienia, goście zwiedzili teren zakładu. Głównym celem wizyty było poznanie warunków wykonywania kary pozbawienia wolności, sposobów oddziaływań realizowanych względem osadzonych oraz zabezpieczeń techniczno–ochronnych funkcjonujących w łowickiej jednostce.


Gościom zaprezentowano prowadzone w zakładzie oddziaływania resocjalizacyjne na przykładzie oddziału terapeutycznego. Prezentację w języku niemieckim i po niemiecku przedstawił kierownik tego oddziału mjr Dariusz Pisera. Nasi goście wyrazili szczególne zainteresowanie prowadzonymi w Zakładzie Karnym w Łowiczu oddziaływaniami terapeutycznymi, realizowanymi w oddziałach dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających. Porównano modele podejmowanych wobec uzależnionych osadzonych działań oraz metody prowadzenia oddziaływań.


W resocjalizacji obok programów korygujących deficyty więźniów mocno akcentuje się ich zatrudnienie. Resocjalizacji, poprzez pracę, ma służyć udział łowickiej jednostki w programie „Praca dla więźniów", w ramach którego na jej terenie wybudowano halę produkcyjną. Znajdzie w niej zatrudnienie 40 osadzonych z zakładu typu zamkniętego. Nic więc dziwnego, że łowickie więzienie budzi zainteresowanie naszych sąsiadów.


Więzienie i Łowicz poznawane od kuchni
Następnie delegacja mogła przyjrzeć się warunkom bytowym osadzonych bezpośrednio w oddziałach mieszkalnych. Wizyta w Zakładzie Karnym w Łowiczu była cennym doświadczeniem rozszerzającym wiedzę naszych gości dotyczącą polskiego systemu penitencjarnego. W godzinach popołudniowych zagraniczni goście zwiedzili Łowicz, w tym Muzeum Diecezjalne. Zapoznali się z historią miasta. Bezcenna w tym zakresie okazała się pomoc Zdzisława Kryściaka, przewodnika PTTK, a na co dzień zastępcy kierownika Działu Penitencjarnego w łowickim zakładzie karnym.


Międzynarodowa współpraca
Najważniejszymi zadaniami dla Służby Więziennej w zakresie współpracy międzynarodowej jest: nawiązywanie partnerskich stosunków z przedstawicielami innych systemów penitencjarnych, wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, prezentowanie polskich rozwiązań stosowanych w pracy penitencjarnej, działania pomocowe na rzecz rozwijających się systemów penitencjarnych, promowanie polskiej myśli technologicznej oraz intelektualnej, a także zbieranie informacji, które mogą być wykorzystane dla wprowadzania nowych rozwiązań systemowych lub technicznych poprawiających skuteczność zadań, do jakich jest powołana Służba Więzienna.


Tekst i zdjęcia por. Robert Stępniewski – rzecznik prasowy ZK w Łowiczu.

Zobacz także

Coraz bliżej nowego ambulansu dla Zakład…

III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóraln…

Wypadek w okolicach Bełchowa, są ranni. …

Niebezpiecznie na autostradzie A2. Mężcz…

Wybory do Sejmu i Senatu: Kto z mandatam…

[ZDJĘCIA] Nietypowe zadanie strażaków. M…

Muzeum w Łowiczu zaprasza na warsztaty: …

Wybory do Sejmu: Jak głosowano w naszym …

Niebezpiecznie w Dąbkowicach Górnych. Sa…

Tragiczny wypadek w Nieborowie. Śmiertel…

[ZDJĘCIA + WIDEO] Cezary Olejniczak popi…

[WIDEO] Senator Przemysław Błaszczyk pre…

Gmina Nieborów: Nieostrożność kierowcy z…

Zbliża się Bieg im. Agaty Matejczuk. Wys…

[ZDJĘCIA] W Łowiczu powstanie stacja ład…

Będzie nowy chodnik przy drodze wojewódz…

Nowa siedziba ODR w Łowiczu otwarta

Wizyta niemieckich więzienników w Zakład…