Rekordowy wynik łowickiej zbiórki PTTK!

16.061,85 zł. zebrano podczas „IX Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy". To o 4.734,82 zł więcej, niż w roku ubiegłym! Zbiórka zorganizowana została w dniach 1-2 listopada 2018 r. na podstawie zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr. 2018/4519/OR przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu.


- Bardzo nas cieszy ten wynik, bo pozwoli on nam na ukończenie rozpoczętych prac przy nagrobku śp. Jana Konopackiego, artysty malarza związanego z Łowiczem, zm. 1894 r. Grób artysty znajduje się na cmentarzu katedralnym. Nigdy nie zakładamy sobie bicia jakiegokolwiek rekordu. Najważniejszy jest dla nas cel zbiórki i wspólne działanie. W czasie kwesty odczuliśmy ogromne wsparcie zarówno ze strony kwestarzy, na etapie organizacji zbiórki, jak i od osób odwiedzających cmentarze w czasie jej trwania. Za to wsparcie, bardzo wszystkim dziękujemy - mówi Jacek Rybus, organizator zbiórki z ramienia PTTK Oddział w Łowiczu.


Pieniądze na cmentarzach zbierało 150 kwestarzy. Wśród nich m.in. burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, jego zastępca Bogusław Bończak, radni miejscy: Zofia Wielemborek, Dariusz Dzik, Krzysztof Igielski, Krystian Cipiński, Robert Wójcik i Mariusz Siewiera. Tradycyjnie z rodziną, żoną Katarzyną i dziećmi Stefcią i Stasiem, kwestował Paweł Pięta. Ale nie było to jedyne, rodzinne kwestowanie. W tym roku razem z dziećmi Karolem i Piotrem, kwestowała również Adrianna Kaczor.


Od samego początku z PTTK kwestują Marzena Kozanecka - Zwierz, dyrektor łowickiego Muzeum i Michał Zalewski, kierownik biura ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych. Obecni byli również członkowie zespołu ludowego „Masovia", kwestujący w strojach regionalnych i członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu w pułkowych mundurach, bez których trudno dziś sobie wyobrazić łowicką zbiórkę. Byli również członkowie i przewodnicy łowickiego PTTK oraz harcerze z łowickiego hufca ZHP.


Ogromnego wsparcia udzielili nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na Blichu.


- Jestem im za to bardzo wdzięczny – mówi Rybus. Cieszę się że coraz więcej szkół bierze udział w naszej akcji. 2 listopada staramy się zawsze rezerwować dla dzieci i młodzieży łowickich szkół, mając na uwadze równoległy cel zbiórki. Jest nim lekcja lokalnego patriotyzmu. Szczególny wyraz ta lekcja miała w tym roku, gdy obchodzimy 100. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obie szkoły, mogą być dumne, że mają tak wspaniałych nauczycieli i uczniów.


PTTK oddział w Łowiczu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczną zbiórkę: sponsorowi, kwestarzom i ludziom dobrej woli, bez których zbiórka ta nie byłaby możliwa.

 • ks. kan. Robertowi Kwatek, proboszczowi parafii katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu,
 • ks. Władysławowi Moczarskiemu, proboszczowi parafii p.w. Świętego Ducha w Łowiczu,
 • ks. Wiesławowi Wronce, proboszczowi parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu,
 • ks. Szymonowi Czembor proboszczowi i administratorowi parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łowiczu,
 • Krzysztofowi Janowi Kalińskiemu, burmistrzowi Łowicza,
 • Bogusławowi Bończakowi, zastępcy burmistrza Łowicza,
 • Radnym: Zofii Wielemborek, Dariuszowi Dzikowi, Krystianowi Cipińskiemu, Krzysztofowi Igielskiemu, Mariuszowi Siewierze, Robertowi Wójcikowi, Łukaszowi Jażdżykowi, Krzysztofowi Olko oraz Pawłowi Pięcie wraz rodziną, żoną Katarzyną i dziećmi Stefcią oraz Stasiem,
 • Marzenie Kozaneckiej-Zwierz, dyrektor Muzeum w Łowiczu,
 • Michałowi Zalewskiemu, kierownikowi biura ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych,
 • Agnieszce Krajewskiej i pracownikom Drukarni „Łowiczanka" w Łowiczu,
 • Jackowi Rybusowi, przewodnikowi, organizatorowi kwesty z ramienia PTTK oddział w Łowiczu,
 • Adamowi Szymańskiemu, prezesowi PTTK Oddział w Łowiczu i KTK „Szprycha",
 • Zdzisławowi Kryściakowi, wiceprezesowi PTTK Oddział w Łowiczu i prezesowi Koła Przewodników PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu,
 • Przewodnikom i członkom PTTK Oddział w Łowiczu:, Jadwidze Lendzion, Teresie Wojciechowskiej, Bogdanowi Czapidze, Radosławowi Kupcowi, Wojciechowi Królik, Piotrowi Zakrzewskiemu,
 • Członkom KTK „Szprycha" w Łowiczu: Danucie i Karolowi Dąbrowskim, Marianowi Sianoszek,
 • Członkom zespołu ludowego „Masovia": Piotrowi i Aleksandrze Kapustom, Annie Kapusta, Annie Szymańskiej,
 • Członkom Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu: Piotrowi Marciniakowi, Zbigniewowi Zagajewskiemu, Piotrowi Płuszce, Konradowi Hojerowi, Łukaszowi Podrażce.


Nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na Blichu.


Nauczycielom: Monice Dziedzic, Łukaszowi Petelewicz, Magdalenie Wójcik, Maryli Białas, Agacie Zapisek, Renacie Domińczak, Ewie Więcek, Karolinie Ignaczewskiej, Karolinie Pierzchale, Przemysławowi Plichcie, Marcie Borchard, Elżbiecie Lis, Bartoszowi Włuczyńskiemu, Agacie Kołuckiej, Ilonie Kucharek, Katarzynie Sejdak.


Uczniom: Oliwii Antczak, Zuzannie Korejwo, Maksymilianowi Zielińskiemu, Sandrze Wilk, Jowicie Klepczarek, Bartłomiejowi Krysiak, Dawidowi Gibczyńskiemu, Mateuszowi Kucińskiemu, Dawidowi Pietrzak, Jakubowi Malczyk, Bartłomiejowi Wojciechowskiemu, Mai Gozdowskiej, Klaudii Sękowiak, Gabrieli Kępk, Patrycji Szkup, Michalinie Burej, Oliwii Kośmider, Natalii Mrowiec, Alicji Rybus, Aleksandrze Więcek, Katarzynie Więcek, Janowi Pełce, Nataszy Kosmowskiej, Patrycji Kuzie, Dominice Wołek, Wiktorii Wojciechowskiej, Oliwii Sroce, Mateuszowi Woźniak, Róży Pawlacie, Natalii Gosławskiej, Mai Gędek, Zuzannie Gędek, Julii Wichulskiej, Annie Szczechowicz, Natalii Burcewicz, Kornelii Markus, Rozalii Wawrzynieckiej, Nikoli Kawulskiej, Amelii Bazak, Angelice Okraska, Nikoli Bieniek, Katarzynie Kordiaczyńskiej, Jakubowi Polakowi, Adamowi Polakowi, Marcelinie Muras, Oldze Machnikowskiej, Michałowi Warzywodzie, Patrykowi Chudzyńskiemu, Antoniemu Klimkiewicz, Szymonowi Szrajbrowskiemu, Bartoszowi Czułek, Maciejowi Szewczyk, Oliwierowi Lesiak.


Nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu.


Nauczyciel: Milenie Wojdzie-Wróbel

Uczniowie: Kamili Kruk, Miłoszowi Wójcik, Bartoszowi Staniszewskiemu, Jakubowi Miazio, Bartoszowi Witkowskiemu, Kacprowi Aniszewskiemu, Bartłomiejowi Luberackiemu, Wiktorowi Gruziel, Miłoszowi Wróbel, Kacprowi Piotrowskiemu, Szymon Mróz.


Andrzejowi Ciesielskiemu Michałowi Kosińskiemu, Mai Ciesielskiej, Poli Jagodzińskiej, Paulinie Guzek, Albertowi Politowicz, Bogdanowi Czapiga, Markowi Pokorze, Marcinowi Bakalarskiemu, Wiktorii Cłapińskiej, Tymonowi Sztajnert, Kindze Kryściak, Mateuszowi Gładkiemu, Łukaszowi Kosiorek, Zuzannie Kłos, Andżelice Warackiej, Arkadiuszowi Warackiemu, Wiolettcie Warackiej, Czesławowi Przechodzień, Bartłomiejowi Dałek, Renacie Karpińskiej, Katarzynie Dzionek, Janowi Dałek, Kacprowi Sitkiewiczowi, Urszuli Czubatce, Izabeli Lis-Lupie, Celinie Cieszyńskiej, Bogdanowi Jaśniewskiemu, Adriannie Kaczor, Piotrowi Kaczor, Karolowi Kaczor, Aleksandrze Klimczak, Annie Gejdzie, Mateuszowi Trepie, Kamili Kruk, Miłoszowi Wójcikowi, Bartoszowi Staniszewskiemu, Jakubowi Miazio, Bartoszowi Witkowskiemu, Kacprowi Aniszewskiemu, Mateuszowi Kołaczyńskiemu, Bartłomiejowi Luberackiemu, Wiktorowi Gruziel, Miłoszowi Wróbel, Kacprowi Piotrowskiemu, Małgorzacie Sikorze, Michałowi Terenowiczowi.


Policjantom Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, Mediom.


Wszystkim darczyńcom, dzięki którym możemy uratować cząstkę przeszłości Łowicza.


PTTK informuje, że w ramach prowadzonych prac zdemontowany został już obelisk z piaskowca na grobie śp. Jana Konopackiego, którego konserwacja, wykonywana jest w pracowni konserwatorskiej. Powróci on na swoje miejsce po wykonaniu drugiego etapu prac, jakim będzie remont całego grobu. W ramach prac odtworzona zostanie m.in. skradziona, marmurowa płyta z imionami osób pochowanych w rodzinnym grobowcu. Jednocześnie prowadzone są prace naprawcze przy nagrobku śp. Marcina Szyikowskiego z 1831 r. na cmentarzu Świętego Ducha EMAUS.


Nagrobek w formie obelisku remontowany był w 2016 r. ale w ostatnim czasie zauważono na nim pęknięcia. Powodem ich powstania prawdopodobnie była woda, która dostała się pod tynk oraz struktura samego nagrobka. Wykonany jest on z cegły, która w większości straciła swoje właściwości. Wilgoć wciągają jak gąbka, a efektem tego są powstające wybrzuszenia i pęknięcia na tynku. Remontując nagrobek starano się zachować jego historyczną tkankę, a więc stare, oryginalne cegły, które jak się okazało, stały się głównym problemem.


Po konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi, podjęta zostanie jeszcze jedna próba ratowania tkanki historycznej zabytkowego grobu. Nagrobek będzie częściowo przemurowany, a miejsca zmurszałych cegieł zastąpione zostaną podobnymi w lepszym stanie. Dodatkowo całość nagrobka zostanie jeszcze raz wzmocniona specjalnym preparatem przed położeniem tynku. Prace konserwatorskie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi wykonuje mgr Piotr Owczarek z Żyrardowa. Oba nagrobki ze względu na zakres prac oddane zostaną, prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. Na czas zimy zostały odpowiednio zabezpieczone.


Warto pamiętać, że prace przy remontach grobów zlecane są fachowcom do których PTTK ma zaufanie. Pracują oni z tkanką historyczną, która różnie może reagować na podjęte działania. Tak też się stało w przypadku nagrobka Marcina Szyikowskiego. PTTK głównie odpowiada za organizacje kwesty oraz jej rozliczenie i mamy wpływu na to, jak zachowa się nagrobek po remoncie.

Zobacz także

Prawo i Sprawiedliwość odkryło karty. Kt…

Zapinamy pasy i startujemy. Już dziś rus…

Uwaga kierowcy! Od wtorku utrudnienia w …

[WIDEO] Festiwalowa premiera w Nieborowi…

Akcja "trzeźwy poranek" na łow…

Bezpłatne kajaki cały czas czekają na mi…

[WIDEO + ZDJĘCIA] W Bratoszewicach odbył…

Zaproszenie na uroczystości Dnia Wojska …

21-latek z narkotykami zatrzymany przez …

Wójtowie, hodowcy trzody chlewnej, przed…

[ZDJĘCIA] W Łowiczu dbają o zieleń. …

Kolejni piraci drogowi stracili uprawnie…

Urząd Marszałkowski likwiduje białe plam…

[ZDJĘCIA] W Łowiczu nagrywają sceny do f…

Wójt Głuchowa ogłosił konkurs na stanowi…

Ukradł auto sprzed sklepu w Łowiczu, wpa…

Rafał Garbarz Zastępcą Komendanta Powiat…

Zbliża się kolejna edycja biegu "Le…