Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łowicza. O sfinansowanie ww. zadań mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością.


Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub elementów elewacji. Przez usuwanie odpadów zawierających azbest rozumie się właściwe zapakowanie odpadu, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia. Szczegółowe warunki i zasady finansowania określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr XLVIII/331/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Łowicza.


Wnioski zgodnie z wzorem określonym w stosownym zarządzeniu wraz z wymaganym załącznikiem w postaci oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, budynek „A", I piętro, pokój Nr 7 w terminie od 1 marca do 29 marca 2019 r.


Wraz z ww. wnioskiem należy złożyć oświadczenie o wykonaniu zgodnie z przepisami prawa demontażu pokrycia lub elewacji budynku mieszkalnego lub gospodarczego albo innego. Jest to warunek konieczny do uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (wszystkie niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie internetowej www.lowicz.eu).


Finansowanie nie obejmuje podmiotów, które we własnym zakresie dokonały demontażu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, pomimo posiadania odpowiednich dokumentów.


Pliki do pobrania:

Zobacz także

Z ostatniej chwili: Wypadek na autostrad…

Policjanci podsumowali akcję "Niela…

Od 1 kwietnia więcej policjantów na ulic…

[ZDJĘCIA] Okradli działkę w gminie Biela…

Łowiccy stróże prawa o swoim zawodzie w …

XIX Targi edukacyjne w Łowiczu. Dzielnic…

Victoria Sulejówek kolejnym rywalem Peli…

Dwa remisy Pelikana 2003

Działania "Prędkość" na drogac…

XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę d…

Konkurs literacki "Skąd, dokąd. Rod…

Pelikan 2009 po sparingu z Jutrzenką Byc…

[ZDJĘCIA] Audi uderzyło w ciężarówkę, wy…

Wypadkowy poniedziałek w powiecie. Samoc…

[ZDJĘCIA] Niebezpiecznie w Czatolinie. O…

Marcin Pluta przejął obowiązki dyrektora…

Zdarzenie przy Prymasowskiej oraz nietrz…

Wypadek w Kompinie. Auto rozbiło się w r…