7.500 zł z Narodowego Centrum Kultury dla Łowickiego Ośrodka Kultury!

​Łowicki Ośrodek Kultury został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. W konkursie, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury, otrzymał 7.500 zł na zorganizowanie w Łowiczu eksperckiej diagnozy społecznej, warsztatów edukacyjnych oraz oczekiwań względem Ośrodka. Zebrane pomysły mieszkańców, będą mogły być realizowane przez ŁOK w przyszłości.


W ramach programu złożono 83 wnioski. Wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację zadania. Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.


Program skierowany był do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.


Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.


Co to oznacza w praktyce:

ETAP 1 (7.500 zł)


Przeprowadzenie dwóch badań fokusowych dla zaproszonych liderów środowiska społeczno-kulturalnego i wszystkich niezrzeszonych zainteresowanych projektem
Diagnoza potencjału tych grup z udziałem niezależnego eksperta (Michał Pawlęga) Stworzenie raportu wraz z regulaminem wyboru 3-5 inicjatyw oddolnych.

ETAP 2 (25.000 zł - te środki otrzymujemy awansem bo wyborze projektów do realizacji)
Realizacja 3-5 projektów z partnerami, których inicjatywy zostały wybrane w 1 etapie (całość czerwiec-grudzień 2019


Autorem wniosku jest Jakub Papuga, pracownik ŁOK.

Zobacz także

Trwa rekrutacja na MBA - Executive Maste…

Rezerwy Pelikana zwycięskie w pierwszym …

Pelikan Łowicz: Minimalna porażka w pier…

W Łowiczu odbędzie się Koncert dla Austr…

[WIDEO] Władysław Kosiniak-Kamysz w Bedn…

Kolejne starty lekkoatletów Błyskawicy D…

[ZDJĘCIA] 64-letnia kobieta zatrzymana p…

Kolędy, pastorałki oraz tańce i przyśpie…

Pożar na cmentarzu w Łyszkowicach. W ogn…

Już dzisiaj spotkanie poetyckie "Mo…

Lokomotywą po wiedzę "Eco Fashion…

[WIDEO] Zbliża się 21. Och! Film Festiwa…

Starosta i Wojewoda oddali hołd stycznio…

[WIDEO] Blisko 300 tysięcy złotych dofin…

Kolejne przypadki cofniętych liczników w…

Uwaga kierowcy i piesi! Jutro wzmożone d…

Jutro konsultacje społeczne dotyczące Po…

Pożar budynku gospodarczego przy ul. Mał…