W środę Sesja Rady Powiatu Łowickiego. Zobacz porządek obrad

Dodane przez ELC24.net

W środę, 26 czerwca o godz. 12.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Łowickiego.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z VIII, IX i X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie Łowickim.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2018 rok i przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania.
 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum w Łowiczu, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie dostosowania nawy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, z siedzibą przy ul. Blich 10, 99 – 400 Łowicz.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/287/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, konkurs nr RPLD.09.02.01 – 10 – F009/18, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie X.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.
 18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Zobacz także

[DUŻO ZDJĘĆ] Folklor ludowy szyty na mia…

Koszmarny wypadek na Poznańskiej, bus ro…

[WAŻNE] Frankowicze wygrywają w sądach. …

Młodzieżowe rozgrywki beach soccera. Lak…

Kolejny pożar w powiecie łowickim. Palił…

Bezpłatne warsztaty rękodzieła ludowego …

Zaginął Jarosław Owczarek. Policja prowa…

PGE ostrzega: Uwaga na fałszywe e-maile …

Szok! Napadli młodego mężczyznę i pobili…

Wykorzystali nieuwagę kobiety i okradli …

Łowickie akcenty na Święcie Służby Więzi…

[ZDJĘCIA] Wakacje z Tratwą na Fali. Za n…

Powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż ul. To…

Pijany kierowca zatrzymany przez policję…

Chcieli ukraść alkohol ze sklepu. Interw…

Akcja strażaków w gminie Zduny. Paliły s…

Pożar w Bąkowie Górnym. Dziewięć zastępó…

Wypadek pod Łyszkowicami. Samochód wyląd…